Maakunnan suunnittelua ohjaa Uusimaa-ohjelma

Leijat taivaalla. Kuva Tuula PalasteMaakunnan suunnittelujärjestelmää uudistettiin Uudellamaalla nykyisen valtuustokauden alussa niin, että strategiset tavoitteet, kehittämisohjelmat sekä vuosittaiset kärkihankkeet koottiin yksiin kansiin. Asiakirja on nimeltään Uusimaa-ohjelma.

Uusimaa-ohjelma valmistui vuoden 2013 lopussa. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Toimeenpanoa varten laaditaan vuosittain toimeenpanosuunnitelma.

Suunnittelujärjestelmä perustuu vuoden 2014 alussa voimaan tulleeseen uuteen aluekehittämislakiin. Aiemmin Uudenmaan aluekehittämisen asiakirjat olivat maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja toteuttamissuunnitelma.

Maakuntakaava vie Uusimaa-ohjelman tavoitteet yleispiirteisiksi kaavoitusratkaisuiksi, jotka ohjaavat kuntien yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Kehittämishankkeiden käynnistämiseen liitolla on käytössään AIKO-rahoitusta. Olemme myös päättämässä EU-rahoituksen jaosta.

Maakunnan kehittämisen malli 2014

Kuvaa napauttamalla saat näkyviin suuremman version.