Uusimaa-ohjelma 2.0 ohjaa maakunnan suunnittelua

asiantuntija-työssään. kuvitus Raquel Benmergui

Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtuustokausittain laadittava maakuntaohjelma, sitä toteuttava toimeenpanosuunnitelma sekä maakuntakaava. Suunnittelukokonaisuus perustuu lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Uudenmaan maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 on nimeltään Uusimaa-ohjelma 2.0. Se sisältää vision 2050, maakunnan kehittämisen painopisteet ja lähivuosien tavoitteet. Olemme valmistelleet ohjelman yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, kuntien, korkeakoulujen, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa määritelemme toimenpiteet, joilla Uusimaa-ohjelmaa toteutetaan. Käytännössä ohjelma toteutuu hankkeden ja niille eri lähteistä myönnettävän rahoituksen avulla.

Maakuntakaavat vievät Uusimaa-ohjelman tavoitteet yleispiirteisiksi kaavoitusratkaisuiksi, jotka puolestaan ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaavoitusta Uudenmaan kunnissa.

Päätämme Uudenmaan liitossa Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-tuen myöntämisestä rakennerahasto-ohjelman ja Uusimaa-ohjelman mukaisille hankkeille. Lisäksi käytössämme on niin sanottua AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.   

Maakunnan kehittämisen malli-2017

Kuvaa napauttamalla saat näkyviin suuremman version.