Uusimaa-ohjelma 2.0 ohjaa maakunnan suunnittelua

asiantuntija-työssään. kuvitus Raquel Benmergui

Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat:

  • pitkän aikavälin maakuntakaava
  • valtuustokausittain laadittava maakuntaohjelma
  • maakuntaohjelman vuosittainen toimeenpanosuunnitelma
Kokonaisuus perustuu lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin.


Maakuntakaavat vievät Uusimaa-ohjelman tavoitteet yleispiirteisiksi kaavoitusratkaisuiksi, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaavoitusta Uudenmaan kunnissa.

Uudenmaan maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 on nimeltään Uusimaa-ohjelma 2.0. Se sisältää vision vuodelle 2050 sekä kehittämisen painopisteet ja lähivuosien tavoitteet. Ohjelma on tehty yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, kuntien, korkeakoulujen, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa määritelemme toimenpiteet, joilla Uusimaa-ohjelmaa toteutetaan. Käytännössä ohjelma toteutuu hankkeden ja niille eri lähteistä myönnettävän rahoituksen avulla.


Päätämme Uudenmaan liitossa Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-tuen myöntämisestä rakennerahasto-ohjelman ja Uusimaa-ohjelman mukaisille hankkeille. Lisäksi käytössämme on niin sanottua AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.   

Maakunnan kehittämisen malli-2017

Kuvaa napauttamalla saat näkyviin suuremman version.