Toimintaamme ohjaa viisi strategista tavoitetta

Prosessi5. kuvitus Anni LevonenMaakuntavaltuusto on hyväksynyt viisi strategista tavoitetta ohjaamaan liiton toimintaa vuosina 2018–2020. Tavoitteiden toteutumista seurataan mittarein ja niihin perustuvin tavoitearvoin. Strategiset tavoitteemme ovat:

  1. Valjastetaan verkostot ja rahoitus Uudenmaan kehittämiseksi
  2. Viedään ohjelmatyötä järjestelmällisesti eteenpäin
  3. Valmistellaan strategista ohjaavuutta korostava maakuntakaava hyväksyttäväksi valtuustokauden aikana
  4. Varmistetaan liiton toiminnan tuloksellisuus asiantuntijuudella ja kansainvälisyydellä
  5. Varmistetaan turvallinen siirtymä uuteen maakuntaan

Liiton talous perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin

Liiton toiminta rahoitetaan lähes yksinomaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Maksuosuudet määräytyvät talousarviovuotta edeltävän vuoden alussa olleiden asukaslukujen suhteessa.

Talousarviomme loppusumma varsinaiseen toimintaan vuonna 2019 on 8,4 miljoonaa euroa. Liiton talous jakaantuu kolmeen tulosryhmään, joita ovat varsinainen toiminta, projektit sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu.

Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7,99 miljoonaa euroa.

Uudenmaan liiton kustannukset tulevat asukasta kohti laskettuna Suomen maakunnan liitoista edullisimmaksi. Kuntien rahoitusosuus on Uudellamaalla hieman yli viisi euroa asukasta kohti.