Toimintaamme ohjaa neljä strategista tavoitetta

Ständi. Kuva Tuula PalasteMaakuntavaltuusto on hyväksynyt neljä strategista tavoitetta ohjaamaan liiton toimintaa vuosina 2016–2018. Tavoitteiden toteutumista seurataan mittarein ja niihin perustuvin tavoitearvoin. Strategiset tavoitteemme ovat:

  1. Valjastetaan verkostot ja rahoitus Uudenmaan kehittämiseksi
  2. Viedään aluekehittämisohjelmia järjestelmällisesti eteenpäin
  3. Edistetään maakuntakaavojen toteutumista
  4. Valmistellaan strategista ohjaavuutta korostava maakuntakaava hyväksyttäväksi valtuustokauden aikana

Liiton talous perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin

Liiton toiminta rahoitetaan lähes yksinomaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Maksuosuudet määräytyvät talousarviovuotta edeltävän vuoden alussa olleiden asukaslukujen suhteessa.

Talousarviomme loppusumma varsinaiseen toimintaan vuonna 2017 on 9,11 miljoonaa euroa. Liiton talous jakaantuu kahteen tulosryhmään, joita ovat varsinainen toiminta ja projektit.

Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 7,99 miljoonaa euroa.

Uudenmaan liiton kustannukset tulevat asukasta kohti laskettuna Suomen maakunnan liitoista edullisimmaksi. Kuntien rahoitusosuus on Uudellamaalla hieman yli viisi euroa asukasta kohti.