Maakunnan päätöksenteko on demokraattisesti valituilla toimielimillä

Uudenmaan liitto on kuntayhtymä, jonka päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Tämä erottaa meidät muista aluehallinnon toimijoista.

Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla, jonka kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous valitsee joka neljäs vuosi. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Uudellamaalla.

Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.


Lue lisää