EAKR- ja 6Aika-rahoituspäätökset

Uudenmaan maakuntajohtaja tekee muiden viranhaltijapäätösten ohessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoituspäätökset, jotka koskevat Etelä-Suomen maakuntia sekä 6Aika-strategiaa toteuttavia kaupunkeja.

Päätökset tulevat nähtäville neljän päivän kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

> Maakuntajohtajan päätökset

Mahdollisuus päätöksen oikaisuun

Uudenmaan liiton EAKR-rahoituspäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen joko asianosainen tai Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen kunta tai asukas silloin, kun päätös koskee omaa maakuntaa.

Uudenmaan liiton 6Aika-rahoituspäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianosaisen lisäksi Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun, Oulun ja Vantaan kaupunki tai näiden asukas.

Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen kerrotaan rahoituspäätöksessä.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kolme kuukautta. Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan heti oikaisuvaatimusajan päätyttyä.