Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Sähköisessä kokouspalvelussa pääset tutustumaan seuraavien toimielinten kokousasiakirjoihin:

Järjestelmässä on nähtävillä esityslista siihen saakka, kunnes pöytäkirja valmistuu.

"Ei tarkastettu" -maininta pöytäkirjan ensimmäisen sivun otsikon yhteydessä kertoo, että pöytäkirja on vielä tarkastuskierroksella. Kun pöytäkirja on virallisesti hyväksytty, otsikon yhteyteen ilmestyy maininta "Tarkastettu".

Pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä

Luottamuselinten päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville Uudenmaan liiton verkkosivuille viimeistään seuraavasti:
  • maakuntavaltuuston pöytäkirjat kahden viikon kuluessa kokouksesta
  • maakuntahallituksen pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon torstaina