Maakunnan yhteistyöryhmä sovittaa yhteen Uudenmaan kehittämistoimet

Maakunnan yhteistyöryhmä, tuttavallisemmin MYR, on Uudenmaan kehittämisen yhteistyöverkosto. Rahoittajista ja asiantuntijoista koostuva yhteistyöryhmä varmistaa, että maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen.

Ryhmän jäsenet edustavat Uudenmaan liiton ja sen jäsenkuntien lisäksi valtionhallintoa sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä.

Yhteistyöryhmä on keskustelufoorumi maakunnan kaikissa kehittämiskysymyksissä. Se luo perustaa Uudenmaan edunvalvonnalle ja ohjaa kuntaresursseja sekä määrittelee valtionhallinnon aluekehittämishankkeet ja linjaukset.

Yhteistyöryhmä hyväksyy Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman, joka sisältää maakunnan kiireellisimmät hankkeet ja sopimuksen niiden rahoittamisesta.

Maakunnan yhteistyöryhmä on lakisääteinen toimielin, johon maakuntahallitus nimeää edustajat.

Ryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

Jäsenet:


Uudenmaan liitto ja sen jäsenkunnat


Jäsen
Varajäsen
Uudenmaan liitto
Markku Markkula, pj
Petri Koivuniemi

Saija ÄikäsOuti Mäkelä

Arja Karhuvaara
Matti Enroth

Kaarin Taipale, 1. vpj
Risto Kolanen

Jari Sainio
Jaakko Jalonen

Sallamaari MuhonenJohanna Karimäki

Pasi Salonen
Niilo Kärki

Mia Heijnsbroek-Wirén
Christel Liljeström
Ammattikorkea-
koulut
Tuija Hirvikoski
Isto Mattila


Valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat


Jäsen
Varajäsen
Uudenmaan ELY
Petri Knaapinen, 2. vpj
Satu Pääkkönen

Jaakko Pesola
Tuovi Päiviö
Etelä-Suomen AVI
Merja Ekqvist
Sanna Puura
Tekes
Markku Koponen
Antti Heiskanen
Aalto-yliopisto
Sirkku Linna
Sanna-Katri Rautava
Helsingin yliopisto
Kaisa Ainala
Helena Holopainen


Työmarkkina-, elinkeino- ja muut järjestöt


Jäsen
Varajäsen
SAK:n Uudenmaan alueorganisaatio
Hannele Ugur
Simo Utriainen
AKAVA:n Uudenmaan alueorganisaatio
Jari Ruokolainen
Sari Melkko
STTK:n Uudenmaan alueorganis.
Timo Vuorinen
Terhi Tuominen-Seittonen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Jari Huovinen
Jari Konttinen
Uudellamaalla toimivat kauppakamarit
Pia Pakarinen
Anne Pevkur
Uudellamaalla toimivat yrittäjäjärjestöt
Petri Graeffe
Esa Mänttäri
Uudellamaalla toimivat maataloustuott.järj.
Jaakko Holsti
Bjarne Westerlund
Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry
Päivi Ahlroos-Tanttu
Helena Tikkanen
SLL:n Uudenmaan piiri ry
Tapani Veistola
Hilkka Toivonen
VTT
Leena Sarvaranta
Anne-Christine Ritschkoff