Maakunnan yhteistyöryhmä sovittaa yhteen Uudenmaan kehittämistoimet

Maakunnan yhteistyöryhmä, tuttavallisemmin MYR, on Uudenmaan kehittämisen yhteistyöverkosto. Rahoittajista ja asiantuntijoista koostuva yhteistyöryhmä varmistaa, että maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen.

Ryhmän jäsenet edustavat Uudenmaan liiton ja sen jäsenkuntien lisäksi valtionhallintoa sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä.

Yhteistyöryhmä on keskustelufoorumi maakunnan kaikissa kehittämiskysymyksissä. Se luo perustaa Uudenmaan edunvalvonnalle ja ohjaa kuntaresursseja sekä määrittelee valtionhallinnon aluekehittämishankkeet ja linjaukset.

Yhteistyöryhmä hyväksyy Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman, joka sisältää maakunnan kiireellisimmät hankkeet ja sopimuksen niiden rahoittamisesta.

Maakunnan yhteistyöryhmä on lakisääteinen toimielin, johon maakuntahallitus nimeää edustajat. Ryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö MYRS arvioi hankkeiden soveltuvuutta toteutettavaksi ja antaa niistä lausunnon rahoittajataholle.

Myr-2017

MYR-jäsenet toimikaudella 2017–2020:


Uudenmaan liitto ja sen jäsenkunnat


Jäsen
Varajäsen
Uudenmaan liitto
Markku Markkula, pj
Kimmo Oila

Arja Karhuvaara
Matias Pajula

Kaarin Taipale, 2 vpj.
Irma Pahlman

Kimmo Kiljunen
Mimmi Launiala

Sanna Vesikansa, 1 vpj.
Hannu Oskala

Tiina Elo
Timo Juurikkala

Mia Heijnsbroek-Wirén
Anders Adlercreutz

Pasi Salonen
Karin Zeiger
Ammattikorkeak.
Tuija Hirvikoski, Laurea
Anu Moisio,
Haaga-Helia

Valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat


Jäsen
Varajäsen
Uudenmaan ELY
Petri Knaapinen, 3. vpj
Satu Pääkkönen

Reino Koho
Tuovi Päiviö
Etelä-Suomen AVI
Merja Ekqvist
Sanna Puura
Tekes
Kari Komulainen
Anne Turula
Aalto-yliopisto
Sanna-Katri Rautava
Annukka Jyrämä
Helsingin yliopisto
Kaisa Ainala
Helena HolopainenTyömarkkina-, elinkeino- ja muut järjestöt


Jäsen
Varajäsen
SAK:n Uudenmaan alueorganisaatio
Tatu Tuomela
Hannele Ugur
AKAVA:n Uudenmaan alueorganisaatio
Jari Ruokolainen
Sari Melkko
STTK:n Uudenmaan alueorganis.
Timo Vuorinen
Terhi Tuominen-Seittonen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Jari Huovinen
Jenni Ruokonen
Uudellamaalla toimivat kauppakamarit
Markku Lahtinen
Anne Pevkur
Uudellamaalla toimivat yrittäjäjärjestöt
Esa Mänttäri
Tiina Oksala
Uudellamaalla toimivat maataloustuott.järj.
Bjarne WesterlundMatti Perälä
Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry
Päivi Ahlroos-Tanttu
Tarja Nieminen
SLL:n Uudenmaan piiri ry
Tapani Veistola
Hilkka Toivonen
VTT
Leena Sarvaranta
Lula Rosso