Maakuntahallitus johtaa liiton työskentelyä

Uudenmaan liiton käytännön toimintaa johtaa maakuntahallitus, jossa on 15 jäsentä. Hallituksen valitsee maakuntavaltuusto.

Hallitus johtaa liiton toimiston työskentelyä, valmistelee maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee valtuuston päätökset täytäntöön sekä valvoo maakunnan etua.

Vuonna 2017 käynnistyneellä kaudella Helsingin kaupungilla on hallituksessa kuusi edustajaa ja Espoolla ja Vantaalla molemmilla kaksi edustajaa. Pienempien kuntien yhteinen jäsenmäärä on viisi. 

Kuntien edustajien määrä lasketaan liiton perussopimuksen pohjalta asukaslukujen mukaan.

Nykyinen maakuntahallitus jatkaa työtään siihen saakka kunnes sote- ja maakuntauudistuksen mukainen uusi maakunta aloittaa toimintansa.

Kunnallisvaalien tulos määrää poliittisen jakauman

Maakuntahallituksen kokoonpano vastaa poliittisten ryhmien kunnallisvaaleissa saamia ääniosuuksia.

Puolueittain hallituksen paikat jakaantuvat niin, että

  • kokoomuksella on viisi paikkaa
  • vihreillä ja sosialidemokraateilla on molemmilla kolme paikkaa
  • ruotsalaisella kansanpuolueella, perussuomalaisilla, vasemmistoliitolla ja keskustalla on kullakin yksi paikka.
> Maakuntahallituksen jäsenet

Kokoukset

Maakuntahallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

> Kokousajat

Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa viikko ennen kokousta. Järjestelmässä on nähtävillä esityslista siihen saakka, kunnes pöytäkirja julkaistaan tarkastuskierroksen jälkeen.

> Kokousasiakirjat

Tiedotamme päätöksistä kokouspäivänä.

> Tiedotteet