Uudenmaan liiton sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan kuntayhtymän keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Laki edellyttää, että sidonnaisuuksista pidetään rekisteriä verkkosivuilla.

Uudenmaan liitossa ilmoitusvelvollisia ovat maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallituksen jäsenet, tarkastuslautakunnan jäsenet sekä viranhaltijoista maakuntajohtaja ja maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitava aluesuunnittelun johtaja.

> Sidonnaisuusrekisteri