Viranhaltijapäätökset

Tällä sivulla voit tutustua Uudenmaan liiton viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Viranhaltijapäätökset on julkaistu uuden kuntalain mukaisesti 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätöksiä tekevät maakuntajohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, aluesuunnittelun ja aluekehittämisen vastuualueiden johtajat sekä kehittämisjohtaja. Päätökset tulevat nähtäville neljän päivän kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

> Maakuntajohtajan päätökset

> Aluesuunnittelun vastuualueen johtajan päätökset

> Aluekehittämisen vastuualueen johtajan päätökset

> Hallinto- ja talousjohtajan päätökset

> Kehittämisjohtajan päätökset (ei 1.6. jälkeen julkaistuja päätöksiä)

Mahdollisuus päätöksen oikaisuun

Viranhaltijapäätöksistämme voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianosainen tai kuntalainen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös Uudenmaan kunta tai kunnan asukas sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallistuva kunta tai kunnan asukas.

Maakuntajohtajan EAKR-rahoituspäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen joko asianosainen tai Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen kunta tai asukas silloin, kun päätös koskee omaa maakuntaa.

Maakuntajohtajan 6Aika-rahoituspäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianosaisen lisäksi Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun, Oulun ja Vantaan kaupunki tai näiden asukas.

Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen kerrotaan päätöksessä.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kolme kuukautta. Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan heti oikaisuvaatimusajan päätyttyä.