Uudenmaan Suomi 100 -avustukset

suureksi kasvava vuosi netti2
Uudenmaan alueellinen Suomi 100 -avustushaku on päättynyt 31.1.2017.

Liitto on kanavoinut Suomi 100 -ohjelmahankkeille valtioneuvoston kanslian myöntämää avustusta. Hakijalle jaettava avustus sisältää myös Uudenmaan liiton omaa rahoitusta. Hakijana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai organisaatio.

Hakuaika on jaettu kolmeen jaksoon. Avustusta saavat hankkeet valitaan kunkin jakson päättymisen jälkeen. Seuraavat avustuksen saajat valitaan 31.1.2017 mennessä saapuneista hakemuksista.

Avustuksen suuruus on enintään 10 000 euroa. Alueellisesti merkittäville hankkeille voidaan kuitenkin erityisharkinnalla myöntää tätä enemmän tukea. Yksityishenkilölle avustus myönnetään stipendinä.

> Hakuilmoitus (pdf)


Hakuehdot

 • Hanke tulee olla hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan. Tarkemmat ohjeet liittymisestä valtakunnallisella Suomi 100 -sivustolla
 • Hanke toteutetaan Uudellamaalla, joko kokonaan tai osana laajempaa, esimerkiksi valtakunnallista hanketta
 • Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää EU:n tai Suomen laeissa säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää, joka on 200 000 euroa.


Arviointiperusteet

Uudenmaan alueellisten hankkeiden sisältöä arvioidaan seuraavasti:

 • Miten uusmaalaisuus näkyy hankkeessa? Mitkä ovat uusmaalaisia erityispiirteitä ja miten ne näkyvät hankkeessa?
 • Onko hanke alueellisesti vaikuttava? Saadaanko hankkeella aikaan pysyviä tuloksia, onko sillä  jatkuvuutta, synnyttääkö se uusia traditioita? Toteutetaanko hankkeessa jotain uutta ja innovatiivista?
 • Miten hanke lisää uusmaalaista yhteistyötä ja yhteishenkeä? Yhdistääkö hanke eri toimijoita ja erityisryhmiä, kuinka laajalle yleisölle se on suunnattu?


Hakemukset arvioidaan Uudenmaan juhlavuoden kokonaisuuden kannalta, jotta rahoitettavat hankkeet jakautuvat alueelle sisällön ja sijainnin puolesta tasapuolisesti.

Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustus ei voi kattaa hankkeen kustannuksia kokonaisuudessaan eikä sitä voi käyttää kalusto- ja infrastuktuurihankintoihin.


Hakemuksen jättäminen

1. Varmista, että olet mukana juhlavuoden virallisessa ohjelmassa

 • Onhan hankkeesi jo hyväksytty mukaan juhlavuoden ohjelmaan? Jos ei, hakeudu mukaan osoitteessa Suomi 100 -sivustolla

2. Tutustu hakuohjeisiin ja lainsäädäntöön

3. Täytä hakulomake verkossa

 • Vastausohjeet tulevat näkyviin jokaisen kysymyksen kohdalla, kun viet hiiren täytettävän kentän päälle
 • Siirry seuraavaan kenttään tabulaattorin tai hiiren avulla
 • Voit tallentaa keskeneräisen hakulomakkeen koneellesi ja jatkaa sen täyttöä myöhemmin

4. Tallenna ja esilähetä hakemus

 • Tallenna hakemus täytön jälkeen ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen suomi100@uudenmaanliitto.fi. Tämä tehostaa hakemusten käsittelyä.5. Tulosta ja lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitteet

 • postitse osoitteeseen Uudenmaan liitto, Kirjaamo, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.
 • Merkitse sähköpostiin tai kuoreen tunnus Suomi 100 Uudellamaalla.
 • Hakemukseen tulee aina liittää valtioneuvoston kansliasta sähköpostitse tullut hyväksymisilmoitus Suomi 100 -ohjelmaan

Suomi 100 Uudellamaalla avustuksen hakulomake


Lomake toimii Adobe Reader-ohjelmalla, jonka voit ladata ilmaiseksi netissä. Varmistathan, että sinulla on käytössä viimeisin versio. Kaikki selaimet eivät tue lomakkeen täyttöä. Varmimmin toimii Internet Explorer.


Lisätietoja:

Virpi Martikainen,
Uudenmaan Suomi 100 -aluekoordinaattori
puh. 050 4365 544