Lainsäädäntö, immateriaalioikeudet ja salassapito

 

Avustuksen käyttö ja lainsäädäntö

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia. Avustuksen saaja vastaa siitä, että avustus käytetään suunnitellulla tavalla. Asia todennetaan raportoimalla. Väärin käytetty avustus voi 19 §:n mukaan johtaa takaisinperintään. Avustuksen saajan talouteen ja toimintaan voidaan kohdistaa § 16 mukaisia tarpeellisia tarkastuksia.

Hankintalainsäädäntö

Avustusta saavan tulee ottaa huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa hankintalainsäädäntöä.

Immateriaalioikeudet

Avustuksen saajan oikeuksien lisäksi valtioneuvoston kanslialla ja Uudenmaan liitolla on vapaa ja rajoitukseton käyttöoikeus kaikkiin materiaaleihin ja tuloksiin, jotka ovat syntyneet valtionavustusvaroin tuetussa toiminnassa. Oikeus on voimassa määrättömän ajan. Se sisältää oikeuden käyttää, kopioida ja tehdä tai teettää muutoksia sekä luovuttaa materiaalia kolmansille osapuolille. Valtioneuvoston kanslialla ja Uudenmaan liitolla on oikeus asettaa valtionavustusvaroin tuettavan toiminnan yhteydessä syntyneitä tuloksia/materiaalia nähtäväksi julkisesti valitsemallaan tavalla, esimerkiksi valtakunnallisilla Suomi 100 -verkkosivuilla.


Asiakirjojen julkisuus ja salassapito

Hakemusasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta. Hakijan yhteystiedoista julkistetaan kuitenkin vain hankkeen ja hakijan nimi (hakulomakkeen kohdat 1.1 ja 1.2). Kaikkia muita hakulomakkeen yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Jos hakija katsoo, että hankkeessa on hakijan kannalta salassa pidettävää aineistoa, johon ei voida soveltaa kyseistä lakia, tulee tällainen aineisto liittää hakemukseen erillisellä liitteellä, joka on merkitty salassa pidettäväksi. Muussa tapauksessa hakemus on julkinen luottamuksellisia yhteystietoja lukuunottamatta. Uudenmaan liitto ratkaisee asian salassapidon.