rss Artikkelit

2.11.2018

EAKR-rahoitusinfo: Tartu tilaisuuteen, ehkä kauden viimeinen iso haku

EAKR-hakuinfo 1.11.2018.Etelä-Suomen EAKR-hakuinfo tarjosi rahoituksesta kiinnostuneille iltapäivän mittaisen tietopaketin täynnä tulevaisuudennäkymiä ja hyviä kokemuksia. Helsingissä 1.11. pidetty maakuntien yhteinen tilaisuus sekä Uudenmaan oma tilaisuus keräsivät molemmat paljon kuulijoita sekä paikan päälle että verkkolähetyksen ääreen.

Avoinna oleva Euroopan aluekehitysrahaston haku on Etelä-Suomessa viimeisiä suuria hakuja kuluvalla rahoituskaudella.

– Kyseessä on tavallaan viimeinen kuulutus tälle lennolle, joten kannustan kehittelemään hankeidoita, totesi ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Rahoitushaku on tuttuun tapaan kaksivaiheinen. Parhaillaan on avoinna ideahaku, joka sulkeutuu marraskuun lopussa. Ideavaiheessa kaikkien hankekumppanien ei tarvitse olla tiedossa, vaan suunnitelma riittää. Hakija saa ideasuunnitelmasta palautetta.

Tämän jälkeen on varsinainen hakukierros, jossa hakemukset jätetään EURA-järjestelmään 4.3.2019 mennessä.

Tulevan ohjelmakauden valmistelut hyvässä vauhdissa

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi tulevan rahoituskauden valmistelusta EU:n ja Suomen näkökulmasta. Valmistelut vuonna 2021 alkavalle rahoituskaudelle ovat jo hyvässä vauhdissa.

Valmistelun tilanne näyttää Suomen osalta myönteiseltä. Komission esityksessä koheesiorahoituksen kokonaisuusosuus on pienentynyt kuluvaan rahoituskauteen verrattuna, mutta Suomelle olisi esityksen mukaan tulossa jopa 100 miljoonaa euroa lisää.

Komissio on pyrkinyt tasapainottamaan budjettia. Esityksessä leikkaukset kohdistuvat erityisesti nykyisiin nettosaajamaihin, kun taas nettomaksajamailla saanto pysyisi suunnilleen samana.

Suomi suhtautuu ilolla komission esityksiin. Haapalaisen mukaan rahoitusohjelmien sisällöt on tärkeää fokusoida harkittuun määrään toimia, jotta tuloksellisuus voidaan todentaa.

Älykäs erikoistuminen helpottaa kansainvälistä hankeyhteistyötä

Innovaatioasiantuntija Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Uudenmaan liitosta kertoi älykkään erikoistumisen periaatteesta ja alueellisten strategioiden valmistelusta.

– Älykäs erikoistuminen tarkoittaa alueen vahvuuksien tunnistamista ja niiden tukemista, Heiniemi-Pulkkinen kiteytti.

Suomessa älykkään erikoistumisen strategiat ovat maakunnallisia, kun taas joissain pienemmissä maissa, kuten Baltiassa, strategiat ovat kansallisia.

Strategiaan valitut kärjet helpottavat kansainvälistä hankeyhteistyötä, kun maakunnat voivat löytää muualta Euroopasta yhteistyökumppaneita, jotka painottavat samankaltaisia teemoja.

Hankevalmistelija Pia Karjalainen Forum Viriumista antoi liudan hyviä vinkkejä yhteishankkeiden tekemiseen. Rahoittajan, toteuttajan ja partneriorganisaation näkökulmat hanketyön tarpeisiin ja tavoitteisiin saattavat olla hyvinkin erilaiset, jolloin hyvä koordinaattori voi toimia yhteisymmärryksen lisääjänä.

– Yhteishankkeessa on tärkeää, että kaikki partnerit ovat mukana syystä eli kukin kumppani tuo osaamista ja uskottavuutta hankkeelle, Karjalainen muistutti.

> EAKR-hakuilmoitus

> Katso hakuinfon videotallenne

> Infotilaisuuksien esitysaineistot

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, puh. 0400 418 029

 
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi