rss Artikkelit

31.1.2018

EU:n liikenteen pääjohtaja Hololei: Rail Balticasta vauhtia talouskehitykseen

Rail Baltica -sidosryhmätilaisuus

Euroopan komission liikenteen pääosaston (DG MOVE) pääjohtaja, virolainen Henrik Hololei toivoo Suomen sitoutuvan vahvasti Rail Balticaan. Hololei ja Suomen liikenneasioiden koordinaattori Jukka Savo tapasivat tammikuussa maakuntajohtaja Ossi Savolaisen kutsumina suomalaisia liikenneasiantuntijoita ja yritysten edustajia.

Kuvassa vasemmalta: Suomen edustuston päällikkö Sari Artjoki, pääjohtajan avustaja Jukka Savo, Henrik Hololei ja Petri Lempiäinen, Fenniarail.

– Suomen viranomaiset ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeen ohjaukseen. Seuraavaksi toivomme Suomen ottavan roolia osakkaana RB Rail AS -yhteisyrityksessä. Rail Baltica tulee nostamaan talouskehityksen vauhtia Baltian alueella, ja tämä hyödyttää ehdottomasti myös Suomea, pääjohtaja Hololei sanoi.

Rail Baltican lisäksi keskustelua käytiin odotuksista, jotka koskevat Helsinki–Tallinna-tunnelia, Jäämeren rataa, Lentorataa sekä liikenneyhteyksiä Venäjälle. Toteutuessaan suuret liikennehankkeet, Rail Baltica näistä ensimmäisenä, parantaisivat merkittävästi Suomen kansainvälistä saavutettavuutta.

Tavoitteen on, että yli viiden miljardin euron suuruinen ja EU:n voimakkaasti rahoittama Rail Baltica -hanke valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Rautatie palvelee matkustaja- ja rahtiliikenteessä Tallinnasta Baltian maiden läpi Puolaan, jossa se yhdistyy eurooppalaiseen rautatieverkostoon. Rata tarjoaa Suomen vientiteollisuudelle maayhteyden itäisen ja eteläisen EU:n markkinoille sekä mahdollisuuden uusiin yhteyksiin Aasiassa.

EU-komissio tukee vähähiilistä liikennepolitiikkaa

Pääjohtaja Hololei linjasi EU:n liikennepolitiikan kehityssuuntauksia, joissa korostuvat yhtäältä päästömaksut ja toisaalta puhtaiden polttoaineratkaisuiden tukeminen laajasti. Myös digitalisaatio, MaaS-palvelut ja teknologinen kehitys keskusteluttivat.

– Hiilijalanjäljen pienentäminen on nyt liikennepolitiikan tärkein tehtävä, linjasi pääjohtaja Hololei. Liikenteen siirtymistä maanteiltä rautateille tuetaan voimakkaasti, mutta ongelmana ovat pitkien maarajoja ylittävien junakuljetusten heikko saatavuus ja hitaat nopeudet erityisesti rahtikuljetuksissa, hän jatkoi.

Operatiivinen johtaja Kaspars Rokens RB Rail AS -yhteisyrityksestä sekä suomalaisen yrityselämän edustajat painottivat logistiikan toimivuutta osana rautatiekuljetusten palvelukonseptia.

– Logistiikkakeskusten sijainti rataverkkoon nähden on tulevan rautatiepalvelun kannattavuuden ydinkysymyksiä. Suomalaisten vientiyritysten odotukset logistiikkapalveluita kohtaan ovat meille tärkeä viesti, jotta palvelukonsepti saataisiin toimimaan hyvin. Toivon aktiivista vuoropuhelua Rail Baltica -yhteisyrityksen ja suomalaisen yritysmaailman välille, Rokens sanoi.

Entä muut suuret liikennehankkeet?

Helsinki–Tallinna-rautatietunneli, Jäämeren rata ja Lentorata ovat tällä hetkellä ykkösaiheita suomalaisessa liikennealan keskustelussa. Suuret hankeideat tulivatkin esiin päivän aikana monen liikenneasiantuntijan puheenvuoroissa. Pääjohtaja Hololei muistutti, että rahoitusnäkymät ovat tiukat Brexitin varjossa.

– Yhteisenä haasteena on EU:n rahoituskehyksen sopeuttaminen Brexitin aiheuttamaan 12 miljardin euron rahoitusaukkoon, Hololei pohti. On selvää, että suuret liikenneinvestoinnit toisivat lisää kaivattua liikettä yhteiskuntiin, mutta siitä huolimatta ne voivat olla yksinkertaisesti liian kalliita toteutettaviksi.

Henki oli kuitenkin suotuisa Suomen saavutettavuuden parantamiseksi.

– Ensimmäinen tavoitteemme on toteuttaa Rail Baltica, mikä tuo Suomen lähemmäksi muuta Eurooppaa, Hololei lupasi.

Tilaisuudessa olivat vienti- ja liikennesektoria edustavina keskustelukumppaneina mukana Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen ja maalogistiikasta vastaava Pasi Pulkkinen, Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki, EK:n logistiikkavaliokunnan jäseniä puheenjohtaja Jyri Häkämiehen johdolla sekä Teknologiateollisuus ry:n elinkeinopolitiikkajohtaja Matti Mannonen, Pirjo Hietanen (Boliden Group) ja Esa Eerikäinen (EP Logistics Oy).

Keskusteluun osallistuivat lisäksi Ott Lumi ja Andres Kask virolaisesta META Advisory -konsulttiyrityksestä, joka tukee Rail Baltican sidosryhmäsuhteita Euroopan komission toimeksiannosta, operatiivinen johtaja Kaspars Rokens RB Rail AS -yhteisyrityksestä sekä Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Sari Artjoki. Keskustelutilaisuuden koordinoi ja moderoi Uudenmaan liiton johtava asiantuntija Malla Paajanen.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Malla Paajanen, Uudenmaan liitto,
puh. 050 366 7391Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi