rss Artikkelit

1.3.2016

Eurooppalaiset liikennekäytävähankkeet vauhtiin keväällä – NSB CoRe Uudenmaan liiton lippulaiva

Tavarakontit. Kuva Tuula PalasteEU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta rahoituksen varmistanut liikenne- ja kasvukäytävähanke North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) käynnistyy toden teolla keväällä 2016. Uudenmaan liiton vetämän hankkeen aloitusseminaari TEN-T Urban Nodes for the Regional Development pidetään Kalastajatorpalla Helsingissä 7. huhtikuuta yhdessä kahden muun EU-rahoitusta saaneen liikennekäytävähankkeen kanssa.

NSB CoRe keskittyy Pohjanmeri–Itämeri-liikennekäytävän liikenteen ja maankäytön kehittämiskysymyksiin. Seminaarissa ovat mukana myös Skandinavia–Välimeri-käytävän kehittämishanke Scandria2Act sekä TEN-T-ydinverkkokäytävien ulkopuolelle jäävien alueiden yhteyksiin keskittyvä TENTacle-hanke.

– Näillä kolmella hankkeella tulee olemaan painoarvoa alueellisten näkökulmien nostamisessa EU:n TEN-T-politiikkaan Itämeren alueella. Siksi on äärimmäisen tärkeätä, että keskinäinen yhteistyömme pelaa alkumetreiltä lähtien, kertoo NSB CoRe -hankkeen projektipäällikkö Sakari Saarinen Uudenmaan liitosta.

Hankkeiden yhteiseen aloitusseminaariin odotetaan lähes sataa partnereiden ja sidosryhmien edustajaa. Pääpuhujaksi on lupautunut Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävän koordinaattori Catherine Trautmann Euroopan komissiosta.

NSB CoRe:ssa fokuksessa liikenne ja maankäyttö

NSB CoRe-hankkeen pääteemoina käsitellään kuljetusketjuja, pitkän matkan työmatkaliikennettä, yhteiseen strategiaan tähtäävää aluesuunnittelua sekä Rail Baltica -ratayhteyden brändäystä.

– Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on, että vyöhykkeen yksittäisten kaupunkien nauhasta kehittyy yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Aikeemme on hioa koko käytävän kattavia suosituksia liikennepolitiikan ja aluekehittämisen päätöksentekijöille. Silläkin on merkitystä, miten onnistumme organisoimaan keskustelua liikennepolitiikan haasteista ja tavoitteista, Saarinen sanoo.

Hankkeessa on mukana kuusitoista partneria Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Kolmen vuoden hankebudjetti on 3,3 miljoonaa euroa. Tästä Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoitusta on 2,6 miljoonaa euroa.

Uudenmaan liiton lisäksi Suomesta mukana ovat Helsingin ja Hämeenlinnan kaupungit, Merenkurkun neuvosto sekä logistiikkakeskusklusteri Limowa. Hanketta tukee neljänkymmenen merkittävän liitännäispartnerin joukko maiden ministeriöistä, maakunnista, kaupungeista sekä liikenne- ja logistiikka-alan yrityksistä.

NSB CoRe -verkkosivut avautuvat kevään aikana.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Saarinen, puh. 040 637 5934


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi