rss Artikkelit

30.10.2017

Helsinki-Vantaan lentoasema hyödyttää koko Uuttamaata

Helsinki-Vantaan lentoasema, kuvaaja Tuula PalasteUudenmaan liitto selvitti Uusimaa-kaavaa varten, millaisia vaikutuksia Helsinki-Vantaan lentoasemalla on lähialueen kunnille ja koko Uudellemaalle.

Selvityksen ensimmäisessä osassa tutkitaan lentoaseman vaikutuksia elinkeinoihin ja kilpailukykyyn. Toisessa osassa pureudutaan lentoaseman saavutettavuuteen ja lentomeluun.

Yhteisenä tavoitteena oli löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisumalleja ja työskentelytapoja. Työhön sisältyi esimerkiksi työpaja, johon kutsuttiin edustajia niin kunnista, Helsingin seudun liikenteestä, valtiolta kuin Finaviastakin.

Lentoasema on tärkeä kilpailuvaltti

Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtolentoasema: Matkustajamäärä on 2000-luvulla lähes kaksinkertaistunut 17 miljoonaan. Yrityksiäkin lentoaseman alueella toimii jo yli 1 000.

− Selvityksen mukaan lentoasemalla on merkittäviä vaikutuksia sekä yrityksille että yhteiskunnalle. Vaikutukset kohdistuvat Uudellemaalle ja koko Suomeen hieman eri tavoin, mutta positiivisesti, summaa liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen Uudenmaan liitosta.

Lentoasema on esimerkiksi merkittävä työnantaja. Se työllistää suoraan yli 20 000 ja välillisesti jopa 100 000 ihmistä. Yritysten liikevaihtoon lentoasema tuottaa vuosittain yli 4 miljardia euroa, ja lentoaseman kehittymisen myötä luku kasvanee edelleen.

Lentoaseman läsnäolo heijastuu myös alueen kilpailukykyyn ja kiinteistöjen arvoon.

− Voidaan siis puhua varsin merkittävästä toimijasta alueella, Suominen toteaa.

Kaavatyössä tarkastellaan saavutettavuutta ja lentomelua

Helsinki-Vantaan valttikorttina on maantieteellinen sijainti: Se linkittää Pohjois-Euroopan ja Pohjois-Aasian yhteen suorilla lennoilla. Kansainvälisten yhteyksien lisäksi lentoaseman tulee olla hyvin saavutettavissa myös autolla, junalla ja bussilla.

− Nykyisin lentoasemalle johtavat tiet ruuhkautuvat helposti ja ovat häiriöille herkkiä. Siksi joukkoliikenteen palveluihin tulee panostaa edelleen, Suominen sanoo.

Pidemmällä aikavälillä ajankohtaiseksi tulee myös lentoradan rakentaminen. Pasilasta lentoaseman kautta Keravalle suunniteltu uusi ratayhteys nopeuttaisi matkaa Helsingin keskustasta lentoasemalle ja yhdistäisi lentoaseman päärataan helpottaen myös pääradan ruuhkia. Liikenneviraston arvion mukaan pääradan tärkein osuus Helsingistä Tampereelle täyttyy junaliikenteestä vuoteen 2040 mennessä.

Lentoliikenteen lisääntyessä tulee myös lentomelu kasvamaan. Samanaikaisesti lentokoneet kuitenkin kehittyvät vähämeluisemmiksi.

− Kaavoituksella on varmistettava, että lentoaseman kehittämisedellytykset pysyvät hyvinä. Toisaalta on huolehdittava, ettei lentomelu aiheuta yksitäisen kunnan kehittämiselle kohtuuttoman suurta rasitetta esimerkiksi vaikeuttamalla asuntotuotantoa, kiteyttää Suominen.

Selvityksessä esitetään myös uusi tapa ottaa lentomelu huomioon maakuntakaavassa.

− Se perustuu ajatukseen, että ennustetun melualueen ympärille esitetään hieman laajempi vyöhyke, jolle ei tulisi sijoittaa lentokonemelulle herkkiä toimintoja. Vastaavasti kunnat voisivat luottaa, että lentomelu ei laajene tämän alueen ulkopuolelle, Suominen selventää.

Uudellamaalla yhteisiä näkemyksiä lentoasioissa muovaa kaksi ryhmää: Trafin vetämä Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan yhteistyöryhmä sekä vuosina 2015–2016 toiminut Etelä-Suomen lentoliikennestrategian työryhmä, jonka työtä jatkaa nyt Vantaan kaupungin ja Uudenmaan liiton yhdessä käynnistämä lentoliikenteen yhteistyöverkosto.

Uudenmaan liiton tilaaman selvityksen on laatinut Rambol.

 

Tutustu:

> Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys ja vaikutukset Uudellamaalla (pdf, 2017)


Lisätietoja:

Liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen, puh. 040 656 4979


---

Mikä on Uusimaa-kaava?

  • Kokonaismaakuntakaava, jossa käsitellään kaikki keskeiset maankäyttömuodot.
  • Suunnittelualueena koko Uusimaa, aikatähtäin vuodessa 2050.
  • Koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihekaavoista.
  • Uudenmaan liitto aloitti kaavan laadinnan vuonna 2016, työ kestää nelisen vuotta.
  • Seuraa kaavatyötä: uudenmaanliitto.fi/uusimaa-kaava


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi