rss Artikkelit

28.10.2015

Joustava ja monipuolinen koulutus elinehto Uudenmaan tulevaisuudelle

Kirjat, kuva: Anni LevonenUudellamaalla ennustetaan syntyvän vuoteen 2030 mennessä joka vuosi 5-8 tuhatta uutta työpaikkaa. Samaan aikaan työmarkkinoilta eläköityy vuosittain 17 000 ihmistä. Maakunnassa asuu vain noin 19 000 nuorta, joten työntekijöitä tarvitaan enemmän kuin nuoria riittää työelämään. Siksi on välttämätöntä, ettei yksikään nuori jää koulutuksen ulkopuolelle sen vuoksi, ettei opiskelupaikkoja ole tarjolla riittävästi.

Uudenmaan pitää tulevaisuudessa keskittyä yhä enemmän siihen, että maakunnan nuoret, ilman tutkintoa jääneet nuoret aikuiset sekä maahanmuuttajat saadaan ammatilliseen koulutukseen. Mahdollisimman pikaisesti on reagoitava myös turvapaikanhakijoiden kasvavaan virtaan ja heidän koulutustarpeisiinsa.


Palvelut, tutkimus ja koulutus luovat tulevaisuuden työpaikkoja

Tulevina vuosina Uudellamaalla kasvaa eniten palvelualat. Perinteisten liike-elämän sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi ne sisältävät paljon myös sellaisia uusia hyvinvointi- ja virkistyspalveluita, joita on syntynyt viime vuosina. Innostuneet nuoret pystyvät tällä alalla myös luomaan itselleen töitä, jos heille antaa mahdollisuuden kokeilla, yrittää ja innovoida.

Pelkät liike-elämän palvelut eivät kuitenkaan riitä parantamaan elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tulevaisuuden menestys vaatii myös runsaasti erilaisia tutkimus- ja kehittämispalveluita.

lainausmerkki vihrea
Ammatillista koulutusta vailla olevien sekä maahanmuuttajien työllistyminen edellyttää merkittävää lisäpanostusta koulutukseen.


Kaikki eivät kuitenkaan voi tutkia ja innovoida itselleen töitä. Ammatillista koulutusta vailla olevien sekä maahanmuuttajien työllistyminen edellyttääkin merkittävää lisäpanostusta koulutukseen.

Aikuiskoulutus, elinikäinen oppiminen ja kyky reagoida nopeasti yhteiskunnan muutoksiin ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä asioita. Lisääntyvä aikuiskoulutuksen ja erilaiset yksityiset koulutuspalvelut tuovat työpaikkoja myös koulutuksen ammattilaisille.

Pakolaisvirta on mahdollisuus

Nykyisten työttömien saaminen töihin ei vielä riitä paikkaamaan tulevaisuuden työvoimavajetta. Tarvitsemme myös aiempaa enemmän maahanmuuttajia, jotka vastaavat työmarkkinoiden tarpeisiin. Viimeaikojen suuri pakolaisvirta on mahdollisuus, joka meidän on syytä kääntää voitoksemme. Käyttämättömänä sama mahdollisuus muodostuu ongelmaksi.

Maahanmuuttajien koulutus vaatii joustavia erityistoimenpiteitä: monitasoista suomen kielen koulutusta, valmistavaa koulutusta, ammattistarttia, lyhytkoulutusta, pätevöitymiskoulutusta. Jos emme pysty tähän, menetämme suuren työmarkkinapotentiaalin. Syrjäytyminen lisääntyy ja hyvinvointi koko maakunnassa heikkenee.

lainausmerkki vihrea
Oli muutoksen suunta mikä tahansa, joustava ja nopeasti erilaisiin tarpeisiin vastaava koulutus on elinehto Uudenmaan tulevaisuudelle


Emme voi lopulta tietää, mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän nopeat muutokset vaativat osaamisen jatkuvaa päivittämistä kaikilla aloilla, eikä nuorisokoulutus yksin pysty vastaamaan tähän tarpeeseen. Koulutuksia pitäisi pystyä aloittamaan ja lopettamaan paljon nykyistä nopeammin. Oli muutoksen suunta mikä tahansa, joustava ja nopeasti erilaisiin tarpeisiin vastaava koulutus on elinehto Uudenmaan tulevaisuudelle.


Olli Pekka Hatanpää

Suunnittelupäällikkö
Uudenmaan liitto

Kirjoitus pohjaa kannanottoon, joka annettiin opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmälle sen ehdottamista tutkintotavoitteista vuodelle 2020


Tutustu julkaisuihin:

> Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä: Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle

> PKS Ennakointi: Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen – kohti vuotta 2030

tulevaisuuden aloja uudellamaalla

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi