rss Artikkelit

20.10.2017

Uudellamaalla tarvitaan kansainvälistä osaamista ja investointeja

Uusimaa-ohjelma bisnes. Kuvitus Raquel Benmergui
Uusimaa-ohjelman menestyvä ja vastuullinen bisnes -teeman avulla rakennetaan uusmaalaisille taloudellisesti turvattua ja kestävää tulevaisuutta. Sen kulmakiviä ovat uudet teknologiat ja niistä saatava kasvu ja vienti, kiertotaloudesta kehitettävä uusi liiketoiminta sekä kasvuyritysten tukeminen.
Uudenmaan liitossa bisnes-teemaa työstävä, elinkeinopäällikkö Lauri Kuukasjärvi toteaa, että maakunnan elinkeinotoiminnan ja elinvoiman kehittyminen näkyy yritysten menestyksenä ja työllisyyden kasvuna. Tulosten saavuttamiseen tarvitaan kuitenkin kaikkien toimijoiden yhteistyötä.

− Korkeakoulut ja oppilaitokset antavat tärkeän panoksensa tiedon tuottajina ja osaajien kouluttajina. Niitä tarvitaan myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan jatkuvassa parantamisessa, jossa myös eri rahoituslaitosten ja -välineiden merkitys on ratkaisevan tärkeää.

Globaalissa taloudessa menestyäkseen Uudenmaan on hyödynnettävä kansainvälistä osaamista ja investointeja alueen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kuukasjärvi korostaa, että kansainvälisten osaajien kokemus eri markkina-alueista, kohdeyleisön tuntemus sekä ulkomaiset verkostot ovat tärkeitä työkaluja viennin edistämisessä sekä sijoittajien houkuttelemisessa.

− Vaikka alueen korkeatasoinen infrastruktuuri ja julkiset palvelut luovat yrityksille ja kansainvälisille osaajille houkuttelevan, turvallisen ja luotettavan toiminta- ja asuinympäristön, on kansainvälisten investointien ja osaajien määrä Suomessa vielä verrokkimaita alhaisempi, hän muistuttaa.

Helsinki-Vantaan lentokenttä, kuva Vantaan kaupunki

Lento- ja satamaliikenne entistä vilkkaampaa

Kuukasjärven mukaan kaupunkien tunnettuudella ja imagolla on vaikutusta siihen, houkutteleeko alue kansainvälisiä osaajia ja investointeja.

Kuukasjärvi painottaa, että Uudenmaan logistista asemaa on pystyttävä hyödyntämään entisestään, ja markkinoimaan Uuttamaata aasialaisille yrityksille väylänä Euroopan markkinoille.

− Helsinki-Vantaan lentoasema on tärkeä Uudenmaan vetovoiman ja liikenteen kannalta. Se on metropolin tunnusmerkki ja portti kansainvälisille markkinoille. Se on myös erityinen seudullinen keskus; työllistäjä, liikenteen solmukohta ja imagotekijä, jonka vaikutus säteilee laajalle alueelle.

− Helsingin Satama tukee Helsingin seudun ja koko Suomen elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Sen kautta kuljetetun tavaran arvo on noin 50 % Suomen merikuljetusten arvosta ja 79 % satamien matkustajaliikenteestä.

Myös Venäjän kaupan mahdollisuudet ja merkitys Suomen ulkomaankaupalle on syytä pitää mielessä viimeaikaisista vaihteluista huolimatta.

− Rautatie- ja maantieyhteydet ovat parantuneet ja liikennemäärät Venäjälle ovat jälleen kasvussa. Venäjän kaupan orastava kasvu on erityinen mahdollisuus Uudenmaan elinkeinoelämälle.

Start up liitutaulu

Elinvoimaa haetaan startupeista ja pk-yrityksistä

Suomessa on noin 280 000 yritystä, joista 99 prosenttia on alle 250 hengen pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Niistä noin kolmasosa toimii Uudellamaalla. Pk-yrityksillä onkin merkittävä rooli sekä työllisyyden että viennin kasvattamisessa.

− Haluamme Uudellamaalla kiinnittää huomiota erityisesti kasvuhakuisiin ja kasvuun kykeneviin yrityksiin, jotka ovat keskimääräistä aktiivisempia vientitoiminnassa muihin pk-yrityksiin verrattuna. Niiden osuus on lisääntymässä erityisesti palvelujen ja kaupan alalla, sanoo Kuukasjärvi.

Kuukasjärvi jatkaa, että Pk-yritysten vienti painottuu tällä hetkellä teollisuuteen. Kasvuhakuiset yritykset ovat sen sijaan keskimääräistä aktiivisempia etenkin rakentamisalaan liittyvässä viennissä. Teknologia-alalla globaalit markkinat kiinnostavat yrityksiä varsinkin silloin kun sen tuotteet ovat maailman luokkaa ja tuotanto on skaalattavissa.

− Uudenmaan startup-kulttuuri on kehittynyt viime vuosina harppauksin ja yrittäjyydestä on tullut kiinnostava vaihtoehto. Startup-yrittäjyyden nousun taustalla ovat yliopistot ja korkeakoulut sekä niiden aktiiviset opiskelijayhteisöt. Osaavan työvoiman saatavuus ja kansainvälistyminen ovat kriittisiä tekijöitä sekä pk-yritysten että startupien kilpailukyvylle ja kasvulle.

− Varhaisen vaiheen investointien osalta on tärkeää luoda keinoja, joilla voitaisiin rahoittaa nopeasti kasvavia ICT-alan ja digitaalisiin alustoihin perustuvia yrityksiä sekä tutkimukseen ja teknologiakehitykseen perustuvia deep tech -yrityksiä, Kuukasjärvi listaa.

Start up

Tavoitteena kaksinkertaistaa startupien määrä

Yrityskiihdyttämöiden ja -hautomojen tiedetään vauhdittavan startup-yritysten kasvua ja synnyttävän uutta liiketoimintaa.

− Uudellamaalla kiihdyttämö- ja hautomotoiminta on hyvässä vauhdissa ja toimintaa tulee tukea myös jatkossa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa alkuvaiheen startupien lukumäärä Uudellamaalla. Varhaisen ja kasvuvaiheen rahoituksen lisääminen ovat avainasemassa näiden startup-yritysten menestymisen kannalta.

Kuukasjärven mukaan julkisella sektorilla on erinomainen mahdollisuus tukea alkuvaiheen yrityksiä toimimalla pilottiasiakkaana. Lisäksi avoin data -ajattelun hyödyntäminen yritystoiminnassa tuo mahdollisuuksia kasvuhakuisille ja -kykyisille startup-yrityksille.

− Uudenmaan vahvuuksia voivat olla liikkuminen palveluna, cleantech sekä laaja terveysteknologian ja digitalisoituvan terveydenhoidon osaaminen. Avoimet tietorakenteet voivat tuottaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Nämä vahvuudet sisältyvät myös Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaan, Kuukasjärvi summaa.

> Tutustu Uusimaa-ohjelmaan

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Lauri Kuukasjärvi, p. 044 090 9272


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja