rss Artikkelit

12.4.2017

Uudenmaan liiton selvitys kertoo: Miltä matkailun tulevaisuus Uudellamaalla näyttää?

Sightseeing. Kuva Tuula PalasteUudenmaan liitto on julkaissut Matkailun aluerakenne 2050 -selvityksen. Selvityksessä on luotu tulevaisuuden kehityskuva matkailun maankäytön osalta sekä linjattu toimenpiteitä tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työssä kuvataan Uudenmaan matkailuvyöhykkeiden tulevaisuuden kehittämispotentiaalia ja matkailukohteiden saavutettavuuden kehittämistarpeita. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja se on osa Uusimaa-kaavan valmistelua.

− Laadittu selvitys toimii mahdollistajana matkailun kehittämisessä. Matkailijat luovat kysynnällään vaatimuksia matkailutoimijoille ja koko matkailun aluerakenteen kehittämiselle. Toimiva ja aktiivinen toimijoiden verkko luo tarjontaa matkailijoille, kertoo erityisasiantuntija Tarja Koistinen Uudenmaan liitosta.

Tulevaisuuden matkailuvaltteina luonto- ja elämysmatkat

Kallio ja meri. Kuva Tuula Palaste
− Selvityksessä nousi esille kaksi tulevaisuuden matkailijaryhmää: modernit humanistit, jotka haluavat kokea villin luonnon ja paikallisen kulttuurin vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti sekä luonto- ja elämysmatkailijat, sanoo Koistinen.

− Pääryhmien lisäksi kehityskuva tunnistaa muun muassa tapahtumamatkailijat ja ekomatkailijat, hän jatkaa.

Kiinalaisturistien määrä jatkaa kasvuaan

keskuskatu. Kuva Tuula Palaste
− Uusimaa on Suomen merkittävin matkailun keskus. Maakunnassa vierailee vuosittain yli kolme miljoonaa matkailijaa. Vuoteen 2016 verrattuna kasvua on ollut 3,5 prosenttia. Yhä useampi turisti on kiinalainen ja suuntaus jatkaa vauhdikasta kasvuaan Uudellamaalla sekä koko Suomessa. Vuonna 2016 kiinalaisturistien yöpymisvuorokaudet Uudellamaalla lisääntyivät 18 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna, Koistinen summaa.

Yksi Uudenmaan liiton tavoitteista aluesuunnittelussa ja aluekehittämisessä on matkailun vetovoimatekijöiden tunnistaminen. Selvityksessä Uudenmaan matkailun vahvuuksiksi tunnistettiin, kaupunki- ja kulttuurimatkailun ohella, ainutlaatuinen luonnonympäristö saaristoineen ja metsineen sekä keskeinen lentoasema. Liitto pyrkii edistämään maakunnallisten matkailupalveluiden syntymistä ja toimijoiden verkostoitumista sekä huomioimaan matkailijoiden tulevaisuuden tarpeet.

> Matkailun aluerakenne 2050 -selvitys (pdf, 20.4 MB)

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Tarja Koistinen, puh. 044 352 2070


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi