rss Artikkelit

21.3.2018

Uudenmaan tulevaisuusskenaarioille on runsaasti kysyntää

Uudenmaan tulevaisuustarkastelun kuvitusUudenmaan tulevaisuustarkastelussa laaditut skenaariot ovat herättäneet viime aikoina runsaasti kiinnostusta niin Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa, jopa EU:n alueiden komiteaa ja EU:n tutkimuskeskusta myöten. Skenaariot ovat kuvauksia Uudenmaan toimintaympäristön vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja ne ulottuvat aina vuoteen 2050 asti.
Uudenmaan liitossa tulevaisuustarkastelua on hyödynnetty Uusimaa-ohjelma 2.0:n ja Uusimaa-kaava 2050:n valmistelussa sekä uuden maakunnan strategisessa suunnittelussa.

− Pitkälle tulevaisuuteen katsovien skenaarioiden avulla ei ennusteta tulevaisuutta, vaan ennakoidaan sitä. Skenaariotyön tarkoituksena on lisätä ymmärrystä muutosajureista, trendeistä sekä uusista nousevista ilmiöistä ja niiden mahdollisista kehitysvaihtoehdoista, sanoo Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Liisa Hyttinen.

− Skenaariotyöskentelyn aikana käydyt keskustelut ja niistä oppiminen ovat monesti tärkein osa prosessia, joka laajentaa osallistujien ymmärrystä tulevaisuudesta sekä lisää näkemyksellisyyttä. Sen myötä myös osallistujien reagointikyky ja muutosvalmius paranevat. Yksikään skenaarioista ei toteudu sellaisenaan, sillä tulevaisuuden kehityskulut ovat aina yhdistelmiä eri vaihtoehdoista, hän täsmentää.

Skenaarioita hyödyntävät lukuisat tahot

Verkosto. Kuva Anni Levonen

Uudenmaan skenaariotyössä toimintaympäristön kehitystä analysoitiin koko maakunnan tasolla. Prosessi nosti esiin laajoja ja voimakkaitakin kehityskulkuja, jotka kyseenalaistavat entistä enemmän perinteisiä toimintatapojamme.

Tarkastelu toteutettiin Uudenmaan liiton, Capful Oy:n sekä alueen asiantuntijoiden yhteistyönä. Capful on skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Sen asiakkaina on suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä julkishallinnon toimijoita.

– Uudenmaan skenaarioita on sittemmin käytetty usean kaupungin ja kunnan strategia- ja skenaariotöiden pohjana. Myös monet organisaatiot ovat jatkohyödyntäneet niitä omissa skenaariotöissään, kertoo Capfulin Senior Partner Kimmo Kivinen.

Skenaarioita on hyödynnetty esimerkiksi Nurmijärven, Sipoon ja Lahden kaupunki- ja kuntastrategioiden valmistelussa. Helsingin seudun kauppakamarin skenaariotarkastelulla pohjustettiin kauppakamarin vaikuttamistyön seudullista visiota. Tilastokeskus puolestaan testasi toimintaansa skenaarioiden näkökulmasta prosessilla, jossa huomioitiin asiakkaat, tuotteet ja palvelut, henkilöstö ja osaaminen sekä sisäiset prosessit.

Porvoossa vuorostaan pohdittiin skenaarioiden vaikutuksia kevyemmin johdon strategiavalmennuksen yhteydessä. Kaikissa näissä töissä alkuperäisiä skenaarioita kuvattiin huomattavasti yksityiskohtaisemmin esimerkiksi kuntalaisten näkökulmasta.

Kivinen jatkaa kertomalla, että Uudenmaan skenaarioiden logiikkaa ja kuvauksia hyödynnetään seuraavaksi Keski-Suomen skenaariotyössä sekä yhteispohjoismaisessa nuorten mielenterveyden kehitystä hahmottavassa skenaariotyössä.

Capfulin skenaariomenetelmää on sittemmin jatkokehitetty konsistenssianalyysiin ja matemaattisiin algoritmeihin perustuen.

– Käytimme uutta skenaariomenetelmäämme juuri valmistuvissa Suomen huoltovarmuuden skenaarioissa. Laskimme kaikkiaan yli miljoona eri skenaariovaihtoehtoa, joista valitsimme viisi hyvin erityyppistä skenaariota jatkotyöstettäväksi. Uusi menetelmä auttoi tunnistamaan huoltovarmuustoiminnan kannalta yhden hyvin uudentyyppisen skenaarion, joka olisi voinut muutoin jäädä kokonaan huomiotta, Kivinen summaa.

> Uudenmaan tulevaisuustarkastelu

Lisätietoja:

Liisa Hyttinen, erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto, puh. 040 730 9551

Kimmo Kivinen, Senior Partner, Capful Oy, puh. 050 540 9446


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi