rss Artikkelit

1.11.2017

Uusimaa-kaava alkaa hahmottua – Seudut saavat omat kaavansa

Uusimaa-kaava-LogoUusimaa-kaavan syksy on työntäyteinen. Koko maakunnan kattava yleispiirteinen rakennekaava ja seutujen yksityiskohtaisemmat vaihekaavat alkavat hahmottua, ja kaava saa ympärilleen raamit. Matkan varrella myös kaavatyötä ohjaavan maakuntahallituksen kokoonpano on vaihtunut.

Näin Uudenmaan liiton kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka tiivistää kaavatyön tämänhetkiset rakennuspalikat.

Kaavalle raamit

Maakuntahallitus hyväksyi lokakuussa suunnitteluperiaatteet, jotka ohjaavat koko Uusimaa-kaavan laadintaa. Periaatteet sisältävät yleisiä linjauksia, mutta myös konkreettisia toimia.

− Periaatteissa kuvataan esimerkiksi, miten Helsinki-Vantaan lentoasemaa kehitetään ja millaisia merkintöjä maakuntakaavaan sen osalta tehdään.

Myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan saadun palautteen pohjalta.

Teemat tarkentuvat

Uusimaa-kaava sisältää erilaisia teemoja, kuten energia, liikkuminen ja keskustat.

− Teemoja tarkentavista kehityskuvista on tulossa tutkailtaviksi teemakortit, joissa kuvataan lyhyesti teeman kehitystä, nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä käsittelytapaa kaavassa.

Rakennemallit apuna kaavatyössä

Myös rakennekaavan pohjana toimiva rakennemallityö alkaa valmistua. Työssä hahmotellaan erilaisia aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityspolkuja. 

− Työ on ollut kiinnostava ja valmistunut vauhdilla. Lähtökohtana ovat olleet vuoteen 2050 ulottuvat väestö- ja työpaikkaprojektiot, joiden pohjalta on muovattu kolme erilaista tulevaisuuden kuvaa Uudellemaalle.

Keskittyvässä mallissa nykyinen vahva keskittymistrendi jatkuu, ja kasvu suuntautuu pääkaupunkiseudulle ja pääradan varrelle.

Tasapainoisempi monikeskittyvä malli jakaa kasvua pääkaupunkiseudun lisäksi myös seutukeskuksiin, ja vastaa parhaiten seudun yleiskaavojen mitoitusta.

Hajakeskittyvässä mallissa ytimen maankäytön ja liikennejärjestelmän pullonkauloja ei onnistuta ratkaisemaan, jolloin kasvua suuntautuu enemmän myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle pieniin keskuksiin. Tässä mallissa kasvu on muita malleja hitaampaa.

− Erilaiset tulevaisuuden kuvat eivät kuitenkaan ole tavoitteellisia, vaan enemmänkin varautumista tulevaan. Kaavatyössä pohditaan, miten erilaiset alueet voisivat varautua kehitykseen esimerkiksi lieventämällä haitallista ja tukemalla positiivista kehitystä.

Verkosto. Kuva Anni Levonen

Seuduille omat kaavat

Uusimaa-kaava muodostuu rakennekaavasta sekä seutujen vaihekaavoista, jotka laaditaan Helsingin Seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Vaihekaavojen erityiskysymykset käsitellään maakuntahallituksessa loppuvuonna. Silloin lyödään lukkoon muun muassa seuduille tärkeimmät aiheet.

− Esimerkiksi idässä pyritään tukemaan jo nyt vahvaa energia- ja kemianteollisuutta. Lännessä kehitetään matkailua arvokkaita kulttuuri- ja luontoympäristöjä hyödyntäen. Helsingin seudulla taas panostetaan kansainvälisiin yhteyksiin.

Seutujen omissa vaihekaavoissa pyritään siis löytämään ja tekemään näkyväksi Uudenmaan keskenään erilaisten alueiden vahvuudet. Tärkeät aiheet on nostettu esiin vuorovaikutuksessa seutujen edustajien kanssa.

Uudenlaista yhteistyötä

Uusimaa-kaavan laadinnassa hyödynnetään tuttuun tapaan eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä.

− Uutta ovat vaihekaavoille perustetut omat asiantuntijaryhmät, jotka koostuvat seudun edustajista. Lisäksi seuduille on nimetty kuntapäättäjistä muodostuvat ohjaustoimikunnat. Ryhmillä on kokouksia läpi kaavatyön ja heitä kutsutaan mukaan erilaisiin kaavan tilaisuuksiin.

Uudenmaan liiton puolelta jokaiselle vaihekaavalle on koottu oma tiimi, jota vetää kunkin seudun parhaiten tunteva aluevastaava: Helsingin seutua Juha Nurmi, Itä-Uuttamaata Mariikka Manninen ja Länsi-Uuttamaata Heli Vauhkonen. Rakennekaavaa ja koko kaavatyötä luotsaa Ilona Mansikka, ja aluesuunnittelun kokonaisuudesta vastaa Merja Vikman-Kanerva.

Luonnos nähtäville alkuvuonna

Uusimaa-kaava etenee luonnosvaiheeseen vuoden vaihteeseen mennessä. Kaavan valmisteluaineisto on tarkoitus lähettää lausunnoille ja asettaa nähtäville alkuvuodesta 2018. Maakuntauudistuksen muuttuneen aikataulun ja OAS:ista saadun palautteen perusteella kaavan jatkon aikataulua kuitenkin tarkistetaan.

− Kaava valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi todennäköisesti vasta vuoden 2019 aikana. Tällöin saadaan enemmän aikaa vaativalle kokonaiskaavatyölle ja siihen liittyvälle laajalle vuorovaikutukselle.

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 524 9186


---

Mikä on Uusimaa-kaava?

  • Kokonaismaakuntakaava, jossa käsitellään kaikki keskeiset maankäyttömuodot.
  • Suunnittelualueena koko Uusimaa, aikatähtäin vuodessa 2050.
  • Koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihekaavoista.
  • Uudenmaan liitto aloitti kaavan laadinnan vuonna 2016, työ kestää nelisen vuotta.
  • Seuraa kaavatyötä: uudenmaanliitto.fi/uusimaa-kaavaPalaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi