rss Artikkelit

24.10.2018

Uusimaa johdattaa Suomen terveysteknologian huipulle

Upgraded Life FestivalSuomella on oivat mahdollisuudet nousta terveysteknologian kärkimaaksi. Uudenmaan alueella syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä, joiden innovaatiot voivat mullistaa terveydenhuoltoa globaalisti. Jatkuvasti laajentuvat verkostot antavat tukea kasvulle.

Kuvassa: Upgraded Life -festivaali tuo laajasti yhteen terveysalan tekijöitä, start up -yrityksiä, suuryhtiöitä, sijoittajia, tutkimuksen edustajia ja julkisen sektorin toimijoita.

Miltä kuulostaa ajatus 3D-printatusta munuaisesta? Ehkä scifiltä, mutta tulevaisuudessa 3D-tekniikalla bioprintatut elimet voivat olla terveydenhuollon arkipäivää. 3D-teknologialla voidaan tuottaa myös ihoa, luuta ja munuaista yksinkertaisempia sisäelimiä. Suomalainen Tuturena-tutkimusryhmä on päässyt jo pitkälle bioprintattujen munuaisten kehitystyössä.

3D-munuainen on pysäyttävä esimerkki siitä, miten tulevaisuuden terveydenhuolto on täynnä teknologiaa.

– Tulemme ottamaan jättimäisiä teknologisia harppauksia. Tekoäly lisää tulevaisuudessa tuotteiden määrää valtavasti, sanoo Tuula Palmén, joka työskentelee tällä hetkellä VTT:llä yhteiskehittämisen parissa.

Palmén tietää tarkkaan, miten terveysteknologialla Suomessa menee. Ennen siirtymistään VTT:lle hän johti kolmen vuoden ajan Health Capital Helsinki -allianssia, jonka visiona on kehittää pääkaupunkiseudusta ja Suomesta Pohjois-Euroopan paras paikka life science- ja terveysteknologian innovaatioille, tutkimukselle sekä liiketoiminnan kehittämiselle. Allianssiin kuuluvat Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS). Allianssia rahoittaa Uudenmaan liitto, ja se toteuttaa alueen älykkään erikoistumisen strategian yhtä kärkeä, Health and Wellnessiä. Tällä hetkellä allianssi suunnittelee seuraavia askeleitaan, ja uusia jäseniä on mahdollisesti liittymässä mukaan.

– Tutkimus- ja innovaatiopuolella terveysteknologia on yksi Suomen vahvimmista aloista. Viime vuonna alan vienti nousi jo 2,2 miljardiin euroon. Meillä menee oikein hyvin, ja potentiaalia on vielä suurempaan kasvuun, kertoo Christian Lardot, Health Capital Helsingin johtava yritysneuvoja.

Terveysteknologia on alana laaja, joten kasvulle on tilaa. Teollisen internetin (IoT), tekoälyn ja robotiikan innovaatiot yleistyvät alalla, joka kasvaa jatkuvasti maailmanlaajuisesti.

– Esimerkiksi monet Aasian maat vaurastuvat, ja sinne on avautumassa aivan uudenlaisia markkinoita, Lardot sanoo.

Sääntely ja erikoistuminen hidastavat kasvua

Vaikka terveysteknologiassa kehityssuuntia on paljon, ala vaatii uusilta yrityksiltä paljon. Lääketieteellisessä ympäristössä sääntely on yleistä, ja teknologian hyväksyminen viralliseen käyttöön vie paljon aikaa. Uusien innovaatioiden kehittäminen vaatii myös paljon erikoistuneisuutta.

Erikoistuneisuus on yksi helsinkiläisen business augmentor Verticalin vahvuuksista. Vertical keskittyy terveysteknologiaan, ja lanseerasi keväällä 2018 yhdessä Uudenmaan liiton kanssa Growth Track -valmennusohjelman. Ohjelma auttaa terveysteknologiaan erikoistuneita startupeja tarkentamaan ja laajentamaan liiketoimintaansa.

– Yrittäjän näkökulmasta ala ei ole helpoimmasta päästä, mutta nyt ollaan selvästi ottamassa isoja askeleita eteenpäin. Suomessa on paljon hienoja ideoita ja innovaatioita, joita aletaan ottaa käyttöön. Muutos on iso ja tulee tapahtumaan nopeasti, sanoo Eero Toppinen, Growth Track -ohjelman projektipäällikkö.

Sekä Christian Lardot että Tuula Palmén toivoisivat alalle kertyvän lisää erikoistuneita sijoittajia. Tällä hetkellä terveysteknologiaan keskittyviä sijoittajia on Pohjoismaissa vain kourallinen. Pääoman kasvattaminen olisi tärkeää, jotta suomalaisyritykset voisivat ponnistaa maailmalle.

– Pohjoismaiden pitäisi puhaltaa enemmän yhteen hiileen, sillä niin saisimme luotua isomman markkina-alueen. Suomi on yksinään kovin pieni markkina”, Lardot pohtii.

Myös Verticalin Toppinen painiskelee samojen haasteiden kanssa.

– Jos halutaan luoda kansainvälisesti menestyvä terveysteknologian innovaatio, tarvitaan valtavasti pääomaa, jota Suomessa ei vielä keskittyneesti ole. Suomen kokoisella markkinalla on usein myös perusteltua tavoitella perinteistä venture capital -mallia rikastavia ratkaisuja. Onneksi suomalaiset suuryritykset ovat nyt kiinnostuneet tarkkailemaan startupien kenttää ja aloittamaan yhteistyötä. Osaamista ja mahdollisuuksia on paljon, osaamista ja pääomaa on vain yhdistettävä vielä enemmän.

Tekoäly auttaa hoidon arvioinnissa ja diagnostiikassa

Tekoäly on yksi tulevaisuuden trendeistä myös terveysteknologiassa. Tekoälystä saadaan apua esimerkiksi hoitotarpeen arviointiin ja varhaisvaiheen diagnostiikkaan. Yksi esimerkki suomalaisesta tekoälyinnovaatiosta on Aiforia, joka tuo tekoälyn patologin tueksi. Helsinkiläisyrityksen tuotteet auttavat patologeja analysoimaan kudosnäytteitä aiempaa tehokkaammin ja tarkemmin.

Tekoäly on tullut tutuksi myös Verticalille. Yksi ensimmäisistä Growth Track -ohjelmaan valituista on Etsimo, jonka tekoälyyn perustuva sovellus auttaa yksittäistä ihmistä kartoittamaan, milloin on oikea hetki hakeutua lääkärin vastaanotolle.

– Etsimo voi olla merkittävässä asemassa, kun suomalaiset sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Silloin tekoälyn apu esivaiheen diagnostiikassa voi olla korvaamatonta. On hienoa, miten voimme viedä Etsimon kaltaisia yrityksiä eteenpäin. Tällä hetkellä Growth Track on pilottiohjelma, mutta olemme pystyneet luomaan arvokkaita yhteyksiä startupien ja suuryritysten välille, Toppinen kertoo.

Suomi edelläkävijäksi ennakoivassa terveydenhuollossa

Tulevaisuudessa terveydenhuolto painottuu entistä enemmän ennaltaehkäisyyn. Suomi on jo ennakoivan terveydenhuollon suunnannäyttäjä.

– Hyvä osoitus Suomen edelläkävijyydestä nousi esiin, kun vierailimme keväällä kolmen Growth Track -yrityksen kanssa merkittävässä terveysteknologian konferenssissa Espanjassa. Konferenssi osoitti, että Euroopassa painopiste on edelleen sairaaloiden ja sairauden hoidon tehostamisessa, kun taas Suomessa keskustelu on jo kääntynyt sairauden ehkäisyyn. Monella suomalaisella startupilla on toiminnassaan ennakoivia ulottuvuuksia, Toppinen sanoo.

Ennakoivaa terveydenhuoltoa on Suomessa kehittänyt muun muassa helsinkiläinen startup Fifth Corner Inc. Yritys on luonut sovelluksen, joka auttaa ihmisiä hallitsemaan stressiä ja kohentamaan hyvinvointiaan. Lisäksi Fifth Corner Inc. kehittää ennakoivaa terveydenhuoltoa järjestelmätasolla muun muassa ison yksityisen terveyspalveluita tuottavan Mehiläisen kanssa.

– Mehiläisen kanssa keskitymme siihen, miten terveydenhuollossa voi tehdä ennakointia. Suomalaisen työterveysjärjestelmän avulla pystymme kehittämään ennakoivaa terveydenhuoltoa aivan uudelle tasolle. Muualla maailmalla tästä aiheesta ovat kiinnostuneet vasta vakuutusyhtiöt, mutta ala tulee kasvamaan, sanoo Fifth Corner Incin toimitusjohtaja Nelli Såger.

Positiivinen kierre leviää koko maahan

Erikoistuneella alalla verkostot ovat kaikki kaikessa. Health Capital Helsingin ja Verticalin työ yhteistyön kasvattamiseksi poikii hedelmää nyt etenkin Helsingin seudulla. Health Capital Helsinki on muun muassa luonut kaksi fyysistä innovaatioympäristöä, järjestänyt lukuisia tapahtumia ja tukenut startupeja kasvun tiellä.

Hyvä esimerkki alan verkostoitumisesta on Helsingissä järjestettävä Upgraded Life -festivaali, joka järjestettiin tänä vuonna viidettä kertaa.

– Aktiivisuus on lisääntynyt parin viimeisen vuoden aikana valtavasti. Palkitsevinta on ollut auttaa yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. Tulokset ovat olleet lupaavia, ja tästä on hyvä jatkaa, Tuula Palmén sanoo.

Helsingin seudulla on myös paljon tietoteknistä osaamista ja aktiivinen startup-kulttuuri, jotka voivat edesauttaa terveysteknologian kehitystä.

– Jos Uudellamaalla saadaan aikaan positiivinen kierre, se leviää täältä koko maahan. Alan verkostot ovat hyvät koko Suomessa, Palmén kiteyttää.

Artikkelissa mainituista hankkeista Uudenmaan liitto on rahoittanut Verticalin Growth Track -ohjelmaa ja Health Capital Helsinkiä. Projektit toteuttavat Uudenmaan liiton älykkään erikoistumisen strategiaa.

Lisätietoja:

EU-erityisasiantuntija Johanna Juselius, puh. 050 372 7062

> Helsinki Smart -sivusto

Teksti: Silja Annila

Kuva: Vilja Pursiainen / Kaskas Media

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi