rss Artikkelit

31.5.2018

Uuteen maakuntaan turvallisesti mutta rohkeasti

Lauri Kuukasjarvi ja Markus PauniUuden maakunnan strategia on valmistumassa. Uusimaa-ohjelma 2.0:n esittelykiertueen päättäneessä tilaisuudessa Finlandia-talossa kurkistettiin jo kesäkuun alussa julkaistavan, Uusimaa 2019 -hankkeessa valmistellun strategian ydinkohtiin. Vaikka maakuntauudistus on mittavin Suomessa nähty hallinnollinen uudistus ja avoimia asioita on ilmassa paljon, vire on uuden edessä selvästi innostunut.

Kuva: Uusimaa-ohjelma 2.0 ja uusi Uudenmaan maakuntastrategia lyövät kättä monin tavoin, kertovat Lauri Kuukasjärvi ja Markus Pauni.

Maakuntastrategialla on tässä kohtaa valmistelua ohjaava rooli. Punaiseksi langaksi siirtymävaiheeseen on nimetty turvallinen siirtyminen ja rohkea uudistuminen. Strategiajohtaja Markus Pauni on tämän tästäkin muistuttanut, että muutos on turvallinen sekä alueen asukkaille että niille työntekijöille, joita muutokset koskettavat.

Rohkeus haluttiin ottaa turvallisuuden rinnalle, jotta turvallisuus ei nakertaisi tarvetta uudistua.


“On aivan ykkösasia, että asukkaiden palvelut jatkuvat saumattomasti. Uuden organisoitumisen edellyttämät henkilösiirrot tehdään siten, että muutos on turvallinen myös työntekijöille.”

Rohkeus haluttiin kuitenkin ottaa turvallisuuden rinnalle, jotta turvallisuus ei nakertaisi tarvetta uudistua.

“Meiltä pitää löytyä rohkeutta siementää uusia ajatuksia, että voimme kehittää elinvoimaista maakuntaa. Käsissämme on valtava ja vaikeakin fuusio, mutta hyödyt ja mahdollisuudet ovat aikamoiset”, Pauni muistuttaa.

Uudestamaasta Euroopan paras alue elää ja toimia

Uudenmaan tulevien vuosikymmenten matkaa ohjaavat painopisteet kärkitavoitteineen: Uusimaa on hyvinvoivin alue EU:ssa, kilpailukykyisin aluee eurooppalaisten verrokkien joukossa, edelläkävijä hyvinvointi- ja terveysteknologian saralla sekä haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani. Kärkitavoitteet ja painopisteet jakautuvat edelleen konkreettisiin tavoitteisiin.

Tällä reseptillä matkataan vuoteen 2030 mennessä strategian ytimeen eli visioon: Uusimaa on Euroopan paras alue elää ja toimia. Uusimaa asemoituu strategiassa vahvasti Eurooppaan, ja verrokkeja haetaan Euroopan parhailta alueilta. 

Asemoidumme tulevaisuudessa entistä vahvemmin Euroopan parhaiden alueiden joukkoon.


“Kun Uuttamaata verrataan muihin Euroopan metropoleihin, tunnistamme paitsi omat vahvuutemme myös asiat, joissa meillä on syytä parantaa. Asemoidumme tulevaisuudessa entistä vahvemmin Euroopan parhaiden alueiden joukkoon”, aluekehittämisestä vastaava johtaja Juha Eskelinen Uudenmaan liitosta sanoo.

Uuden maakunnan strategia ammentaa Uusimaa-ohjelmasta

Uuden maakunnan tulevaisuutta linjaavan strategian taustalla vaikuttaa Uusimaa-ohjelma, joka on vastikään päivitetty versioksi 2.0. Ohjelmatyötä luotsannut elinkeinopäällikkö Lauri Kuukasjärvi Uudenmaan liitosta iloitsee strategiatyön etenemisestä.

“Strategia on edennyt erittäin hyvin, työryhmä on päässyt hämmästyttävänkin pitkälle. Siellä näkyvät hyvin myös Uusimaa-ohjelman keskeiset teemat.”

Uusimaa-ohjelman päivitetty versio on vahva asiakirja, jonka myötä hoidetaan paitsi maakunnan nykyisiä tehtäviä myös valmistaudutaan maakuntauudistuksen myötä tuleviin muutoksiin. Maakuntastrategiaan liittyy toki paljon muutakin, koska sen tulee kattaa myös rakentuva julkishallinnollinen konserni, itsehallintoyhteisö ja Uudenmaan alueellinen palveluiden ekosysteemi.

Uusimaa-ohjelman päivitetty versio on vahva asiakirja, jonka myötä hoidetaan paitsi maakunnan nykyisiä tehtäviä myös valmistaudutaan tuleviin muutoksiin.


“Ohjelma on antanut erinomaisen pohjan uuden maakunnan strategiatyöhön, sillä strategia liikkuu luonnollisesti samojen teemojen alueilla. Erityisesti Uudenmaan tulevaisuustarkastelu skenaarioineen sekä esimerkiksi Euroopan tasoinen alueiden välinen vertailu ovat olleet korvaamattomia työkaluja strategian työstössä”, Pauni kiittää.

Uteliaasti yhteistyössä

Maakuntastrategian valmistelijat ovat seuranneet avoimuuden hengessä herkällä korvalla keskustelua, luodanneet tuntoja, kysyneet mielipiteitä ja ammentaneet sidosryhmien ja asukkaiden näkemyksiä työpajoissa, aivoriihissä ja palavereissa – verkossa ja kasvotusten. Ainoa tie ottaa haltuun strategian monisyistä kokonaisuutta on ollut tarjota sidosryhmille ja asukkaille mahdollisuuksia keskusteluun ja valmisteluun.

Avoin yhteistyö on kirjattu myös strategian missioon, joka ottaa kantaa sekä maakunnan tulevaisuudessa järjestämiin palveluihin että toimintapaan: Hyvinvointia ja terveyttä, elinvoimaa ja turvallisuutta. Yhdessä asukkaiden, kuntien ja kumppanien kanssa.

“Maakunta ei voi yksin saavuttaa mitään kovin suurta. Yhteistyö on aivan keskeistä. Hyvä esimerkki löytyy vaaleista: tulevaisuudessa kun kunta- ja maakuntavaalit pidetään samaan aikaan, myös strategiatyö etenee kunnissa ja maakunnassa rinta rinnan”, Pauni sanoo.

Uusimaa Roadshown yleisöä Helsingissä 17.5.2018Neljän etapin keväinen Uusimaa 2.0 Roadshow nosti keskusteluun Uusimaa-ohjelman sekä maakunnan päivänpolttavat kehittämiskysymykset. Kiertue huipentui pääkaupunkiseudun tilaisuuteen 17.5.2018.

Yhteisillä foorumeilla niin Uusimaa-ohjelman kuin strategiatyön valmistelussa on ollut aistittavissa innostunuttakin tunnelmaa. Paunin mukaan odottava tunnelma on selkeästi positiivisen puolella, vaikka julkisuudessa tilanne on varsin toisenlainen.

“Nyt ollaan rakentamassa aivan jotain uutta. Kyllä tunnelma on ollut rakentava ja myös jopa innostunut.”

Kuukasjärvi on seurannut kehitystä Uudellamaalla uteliaana. Itäinen, läntinen ja keskinen Uusimaa ovat tulleet tutuiksi samoin kuin pääkaupunkiseutu. Mikä monimuotoisessa maakunnassamme innostaa?

“Kyllä minua kiehtoo se, että Uusimaa on väestöllisesti ja taloudellisesti valtava ja aivan erityinen alue, joka myös kasvaa edelleen. Meillä on monimuotoisella Uudellamaalla sekä voimakas urbaani että ei-urbaani ulottuvuus. Iloitsen myös siitä, että suunnittelussa on lähdetty rohkeasti hakemaan verrokkeja ulkomailta ja että tavoitteemme ovat korkealla”, Kuukasjärvi sanoo

Lisätietoja:

> Uusimaa-ohjelma 2.0 

> Uusimaa 2.0 Roadshow

> Uusimaa 2019


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi