rss Artikkelit

15.2.2017

Väestö- ja työpaikkaprojektiot pohjustavat maakuntakaavaa

Nuoret. Kuva Tuula PalasteUudenmaan liitto on julkaissut selvityksen, jossa kuvataan vaihtoehtoisia Uudenmaan aluetalouden skenaarioita ja niiden perusteella laadittuja kunta- ja seututasoisia väestö- ja työpaikkaprojektioita vuoteen 2050 asti. Projektioiden välisiä eroja selittävät talouden, väestön ja työpaikkojen kasvunopeus ja kasvun suuntautuminen Uudenmaan eri seuduille.

Projektioiden avulla on arvioitu työllisyysasteen ja huoltosuhteen kehitystä. Selvityksessä on tehty myös laskelma asuinrakennuskannan muutokselle sekä asuntotuotantotarpeelle. Asuntotuotantotarpeen kannalta merkittävin tekijä on väestönkasvun aikaansaama kysyntä.

Eläkeläisten ja työikäisten määrä kasvaa Uudellamaalla

Kumpulan kirpputori. Kuva Tuula PalasteSelvityksen on toteuttanut toimitusjohtaja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy:stä yhteistyössä Uudenmaan liiton sekä ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa.

− Tulosten mukaan väestörakenteen muutos vaikuttaa voimakkaasti Uudenmaan kehitykseen. Eläkeikäisten määrä ja osuus väestöstä tulevat kasvamaan kaikissa projektioissa ja jokaisella seudulla. Työikäinen väestö kasvaa edelleen Uudellamaalla toisin kuin muualla Suomessa.

Laakso kertoo, että vaihtoehtojen välillä on kuitenkin suuret erot työikäisen väestön kehityksen suhteen eri puolilla Uuttamaata, erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Maahanmuuttajat keskeinen väestönkasvun lähde

keskuskatu. Kuva Tuula PalasteLaakson mukaan maahanmuuttajataustainen väestö on tulevaisuudessa keskeinen väestönkasvun lähde. Erityisesti nopean kasvun vaihtoehdot perustuvat oletukseen Uudellemaalle suuntautuvan maahanmuuton jatkumisesta aktiivisena.

Vaihtoehtojen välillä on suuria eroja seutujen työpaikkakehityksessä. Erot perustuvat kahteen tekijään: toimialarakenteeseen ja väestökehitykseen.

Laakso katsoo, että työpaikat lisääntyvät todennäköisemmin seuduilla, joille syntyy palvelualojen ja rakentamisen työpaikkoja. Väestönkasvu lisää etenkin paikallisten palveluiden kysyntää ja luo näin uusia työpaikkoja. Sen sijaan alkutuotanto- ja teollisuusvaltaisten seutujen työpaikkakasvu on vaatimattomampaa.

− Maakuntakaavoituksen näkökulmasta nopea ja alueellisesti tasapainoinen kasvu on kiinnostavin vaihtoehto, koska se osoittaa millaiseen määrälliseen kasvuun ja rakennemuutokseen maakunnassa on perusteltua varautua, Laakso toteaa.

− Vaihtoehdon toteutumisen edellytyksenä on tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvu kaikissa Uudenmaan keskuksissa kunkin seudun omiin vahvuuksiin perustuen. Tämä mahdollistaa kaikkien seutujen elinvoimaisuuden ja korkean työllisyyden. Toisaalta kasvu tuo paineita ekologiselle ja sosiaaliselle kestävyydelle, summaa Laakso.

> Tutustu selvitykseen (pdf)

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 524 9186Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi