rss Artikkelit

27.9.2016

EAKR-koulutuspäivä tarjosi opastusta hankkeen pyörittämiseen

EAKR-starttikoulutus

EAKR-koulutuspäivä Helsingissä 26. syyskuuta tarjosi kosolti hyviä vinkkejä ja paljon tärkeätä käytännön tietoa Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen varmistaneille hankkeille. Kuusituntinen starttikoulutus oli houkutellut salin täyteen hankkeiden projektipäälliköitä sekä hallinnoinnista, taloudesta ja viestinnästä vastaavia. Ohjelmajohtaja Tiina Huotarin vetämä Uudenmaan liiton kuusihenkinen rakennerahastoryhmä kertoi ja vastasi osallistujien kysymyksiin.

Mukana oli paitsi Etelä-Suomen EAKR-hankkeiden toteuttajia, myös kaupunkikehittämisen 6Aika-toimijoita. Päivän puheenaiheita olivat esimerkiksi tuen myöntämisen, maksamisen ja käytön ehdot, kustannusten tukikelpoisuus, hankkeen kirjanpito, seuranta ja raportointi sekä viestintä. Toinen vastaava tilaisuus pidetään 3. lokauuta.

Ota yhteyttä oikeaan paikkaan

Tällä rakennerahastokaudella uutta on hallintomalli, joka keskittää kuuden eteläisen maakunnan EAKR-asiat Uudenmaan liittoon, eli niin sanottuun koordinoivaan maakunnan liittoon. Rahoituksen valmistelua ja seurantaa tehdään kuitenkin edelleen myös muissa Etelä-Suomen liitoissa, sillä hankkeiden sisältöpainotukset tulevat alueilta.

– Kun mietitte hankkeiden sisältökysymyksiä, olkaa yhteyksissä omiin maakunnan liittoihinne, mutta jos kyse on maksatuksesta tai muista hallintoseikoista, on Uudenmaan liiton rakennerahastoporukka oikea osoite kysymyksillenne, Tiina neuvoi. Sama periaate pätee kaupunkikehittämisen 6Aika-hankkeiden valmisteluun, joiden asiasisällöt kumpuavat kuutoskaupungeista.

Tiina vinkkasi tutustumaan rakennerahastot.fi-verkkopalvelun Etelä-Suomen osioon ja sen materiaalipankkiin. Uudenmaan liiton ohjeet ja lomakepohjat hankkeiden toteuttajille löytyvät sieltä.

– Materiaalipankkiin on koottu tämänkin koulutustilaisuuden aineistot.

Seurannan, raportoinnin ja viestinnän merkitys korostunut

Kuluvalla rahastokaudella hankkeiden seuranta on noussut aiempaa keskeisemmäksi. Seurantaa varten on hyvä kerätä aineistoa hankkeen käynnistymisestä lähtien.

– Kannattaa perustaa heti hankkeen alkumetreillä hankemappi, johon voi tallettaa kattavasti aineistoa. Esimerkiksi kirjeenvaihto rahoittajan kanssa on hyvä säilyttää, sillä näihin keskusteluihin voi joutua palaamaan myöhemmin, suositti rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen.

EAKR-starttikoulutusJokaisen maksatuksen yhteydessä vaaditaan seurantaraportti. Loppuraporttiakaan ei kannata jättää hankkeen päättymisen aikoihin tehtäväksi, vaan sen laatiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä on peilata hankkeen etenemistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan.

Hanna muistutti viestinnän tärkeydestä. Alkuvaiheessa laadittua viestintäsuunnitelmaa on hyvä päivittää hankkeen edetessä säännöllisesti. Viestinnässä kannattaa olla aktiivinen myös rahoittajan suuntaan.

– Tarjoamme mieluusti näkyvyyttä hankkeillenne rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa ja facebook-sivulla, kun lähetätte meille viestintämateriaalia käytettäväksi, Hanna lupasi.

Kuulijoille tuli myös muistutus siitä, että ohjeistuksia EU-lipun ja muiden graafisten elementtien käytöstä on ehdottomasti noudatettava. Logot ja muut graafiset elementit tulee olla näkyvästi esillä kaikessa viestinnässä, niin nettisivuilla kuin painetussa materiaalissa.

Muutoshakemuksellekin on joskus tarvetta

Rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen esitteli tarkkaan rahoituspäätökseen liittyvät seikat. Hän sanoi, että aina hanke ei etene täysin ennakkosuunnitelmien mukaan, vaan hakija joutuu laatimaan muutoshakemuksen.

– Muutoshakemus on pakollinen, jos muutokset ovat merkittäviä, Petri muistutti. Kannattaa panna toimeksi heti kun huomaa poikkeamia hankesuunnitelmasta. Näin voi välttyä mittaviltakin selvityksiltä myöhemmin. Pienemmät muutokset hoituvat sähköpostilla, mutta suuremmat pitää toimittaa hyväksyttäväksi virallista tietä.

Hyvä tilaisuus muutosten käsittelyyn on esimerkiksi silloin, kun seuraavan vuoden rahoituksesta ollaan tekemässä päätöstä.

Taloushallinto kuntoon

Iltapäivän koulutusosiossa pureuduttiin yksityiskohtaisesti hankkeiden taloushallinnon kiemuroihin. Maksatustarkastajat Henri Hallanoro, Leena Dromberg ja Aila Jumppanen ohjeistivat hankevalmistelijoita ja vastasivat heidän kysymyksiinsä. Arvokasta tietoa saatiin muun muassa hankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta, maksatushakemuksen tekemisestä käytännössä sekä kilpailutuksesta ja hankinnoista hankkeissa.


> Koulutuspäivän aineistot
 

> Rakennerahastoryhmän ja maakuntien yhteystiedot

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja