rss Artikkelit

9.11.2016

Maakuntakaavoitus tukee matkailun kehitystä

MatkailutyöpajaUudellamaalla vieraili vuonna 2015 yli kolme miljoonaa matkailijaa. Määrä on ollut kasvussa ja maakunta on Suomen merkittävin matkailun vetonaula. Maakuntakaavalla luodaan näkemys matkailun tulevaisuuden aluerakenteesta. Toimiva aluerakenne on edellytys matkailun kehittymiselle. Kaavoituksen päämääränä on matkailun vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja Uudenmaan vahvuuksien korostaminen.

Matkailun aluerakenne 2050 -taustaselvitys on osa tulevan maakuntakaavan valmistelua. Uudenmaan liitto kutsui maakunnan matkailutoimijoita laatimaan Uudenmaan matkailun kehityskuvaa ja matkailun kehityksen toteutuspolkua. Heurekassa 2.11.2016 järjestettyyn työpajaan osallistui matkailutoimialan yrittäjiä, kuntakaavoittajia ja matkailun aluekehittäjiä.

– Oli huikeaa nähdä tilaisuudessa monilukuinen ja eri sektoreita edustava osallistujajoukko. Erityisen iloinen olin matkailualan yrittäjien läsnäolosta, kertoo matkailusta vastaava erityisasiantuntija Tarja Koistinen Uudenmaan liitosta.

Yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi

Työpajan aluksi kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja. Johtaja Jorma Mäntynen WSP Finlandilta muistutti matkailusta globaalisti kasvavana toimialana ja kysyi, miten Suomi aikoo ottaa osansa matkailumarkkinoista. Posintran aluekehitysjohtaja Topi Haapanen toi keskusteluun elinkeinokehittäjän näkökulman. Uudenmaan liiton maakunta-arkkitehti Oskari Orenius kertoi maankäytön ja matkailun yhteensovittamisesta.

– Keväällä 2016 valmistunut selvitys on nostanut esiin matkailun merkittävyyden Uudellemaalle. Matkailun huomioiminen maakuntakaavoituksessa onkin tärkeää, Orenius totesi.

Työpajapäivän yhteenvedossa Uudenmaan matkailua käsiteltiin teemoittain. Kaupunki- ja kulttuurimatkailulle tärkeäksi nähtiin kohteiden tunnistaminen ja nykyisten vetonaulojen ylläpitäminen. Esille nostettiin myös matkailupalveluiden ostamisen helpottaminen niin, että palvelut voi hankkia yhdestä paikasta.

Luontomatkailun painopisteiksi havaittiin luontoreittien merkitseminen ja uusien liikkumispalveluiden tarjoaminen esimerkiksi pienryhmille. Saaristo- ja vesistömatkailulle tärkeäksi nähtiin reittien kehittäminen, yhteistyökumppaneiden löytäminen ja alueiden profiloituminen.

Matkailutyöpaja2

Tavoitteena matkailukokonaisuuksien syntyminen ja vahvistuminen

Uudenmaan matkailun vahvuuksiksi kehityskuvassa on nähty saavutettavuus, monipuolisuus ja yhteistyön parantuminen eri toimijoiden kesken. Päätavoitteina on edistää maakunnallisten matkailupalveluiden syntymistä, parantaa toimijoiden verkottumista ja huomioida matkailijoiden tarpeet tulevaisuudessa.

Keskeisiä tulevaisuuden kohderyhmiä on kaksi: Modernit humanistit haluavat kokea villin luonnon ja paikallisen kulttuurin vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Lisäksi luonto- ja elämysmatkailijat pitää pintansa kohderyhmänä. Pääryhmien lisäksi kehityskuva tunnistaa muita ryhmiä, kuten tapahtumamatkailijat ja ekomatkailijat.

– Meillä on hyvät edellytykset kehittää matkailua monipuolisuutemme ansiosta: Uudellamaalla on sekä urbaania ympäristöä että erämaamaisia alueita, Orenius summasi matkailun näkymiä.


Lisätietoja

Tarja Koistinen, erityisasiantuntija, matkailu, puh. 044 352 2070
Oskari Orenius, maakunta-arkkitehti, puh. 040 547 9355


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja