rss Artikkelit

23.12.2016

Uusimaa mukana kehittämässä hyvinvointia mittaavaa SPI-indeksiä

SPI-työpajaUudenmaan liitto järjesti yhteistyössä Social Progress Imperative -säätiön kanssa työpajan, jossa esiteltiin Social Progress Index (SPI) ja pohdittiin sen soveltamista alueelliseen kehittämiseen. SPI on globaalisti käytössä oleva maakohtainen sosiaalisen hyvinvoinnin indeksi.
SPI-indeksi tuo täydentävää tietoa teollisuutta ja tuotantoa kuvaavan bruttokansantuotteen sekä aidon kehityksen GPI-mittarin rinnalle. SPI:ssä hyödynnetään 50 erilaista sosiaalista hyvinvointia mittaavaa indikaattoria. Maailmanlaajuisesti toimivasta Social Progress Imperative -säätiöstä hanketta olivat esittelemässä vanhempi analyytikko Petra Krylova ja verkostokoordinaattori Franklin Murillo.

Uudenmaan kannalta SPI-indeksi tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia kansallisen ja kansainvälisen vertailun näkökulmasta. Indeksissä on pyritty kokoamaan yhteen inhimillisten perustarpeiden, hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien kuvaajia, jotka selittävät laajasti yhteiskunnallista hyvinvointia.

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston hankkeessa tarkoituksena on kehittää SPI-indeksiä Euroopan NUTS 2 -alueille soveltuvaksi. Tilastollisessa NUTS-luokituksessa Helsinki-Uusimaa on sekä NUTS 2 -suuralue että NUTS 3 -maakunta. Indeksi on käytössä 28 EU-maassa yhteensä 272 alueella.

Tavoitteena on luoda työkalu, jossa keskeisten tunnuslukujen avulla etsitään menestyneitä sektoreita ja niitä osa-alueita, joita pitää vielä kehittää.

SPI:n mahdollisuudet ja haasteet herättivät keskustelua

Päivän aikana käytiin vilkasta keskustelua SPI-indeksin mahdollisuuksista sekä sen sisältämistä metodisista ja aineistollisista haasteista.

Keskustelussa nousi esiin myös monia pulmia; esimerkiksi tietojen saatavuuden, tuoreuden ja vertailtavuuden ongelmat kansainvälisissä vertailuissa. Myös aineistolähtöinen mittariston keruutapa saattaa johtaa vertailuja ja johtopäätöksiä harhaan.

Kehityskohteista huolimatta SPI tarjoaa strategisen suunnittelun avuksi käyttökelpoisen työkalun, jota pystytään jatkossa soveltamaan myös valtioiden sisäisiin vertailuihin. Esimerkiksi Puola on liittämässä indeksin osaksi kansallista alueiden käytön suunnittelua.

Lisätietoja:

Ari Lainevuo, tutkimuspäällikkö, puh. 050 363 1657
Liisa Luoto, erityisasiantuntija, puh. 040 730 9551

> Social Progress Imperative -verkkosivusto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja