rss Artikkelit

19.12.2016

Uudellamaalla 18 prosenttia muuta Suomea korkeammat tulot

laskin

Vuonna 2013 uusimaalaisten valtionveronalaiset tulot asukasta kohti olivat keskimäärin 27 800 euroa. Uusimaalaisten tulot olivat 18 prosenttia korkeammat kuin muun maan väestöllä. Uudenmaan kunnista Kauniaisten asukkaat olivat suurituloisimpia keskimäärin 51 700 euron tuloillaan.

Alhaisimmat tulot olivat Myrskylän asukkailla, 21 000 euroa. Kauniaisissa tulot olivat siis lähes 2,5 kertaa niin suuret kuin Myrskylässä. Myrskylä oli ainoa Uudenmaan kunta, jonka asukkaiden valtionveronalaiset tulot alittivat muun Suomen eli Uudenmaan ulkopuolisen alueen keskiarvon.

Kauniaisissa oli myös Uudenmaan suurimmat tuloerot. Asuntokuntien suurituloisin kymmenys ansaitsi Kauniaisissa yhdeksänkertaisesti pienituloisimpaan kymmenykseen verrattuna. Pienimmät tuloerot olivat mittaustavasta riippuen joko Hangossa tai Karkkilassa. Näiden kahden ero muihin pienten tuloerojen kuntiin oli kuitenkin vähäinen.

Tuloerot olivat Uudellamaalla koko Suomea suuremmat. Kuitenkin suurimmassa osassa Uudenmaan kuntia tuloerot olivat pienemmät kuin maassa keskimäärin. Tilannetta selittävät suurten tuloerojen Helsinki ja Espoo, joissa asuu yli puolet Uudenmaan väestöstä.

Tulotasoja ja -eroja tarkastellaan useilla tavoilla

Tuloja ja tuloeroja koskevat tiedot käyvät ilmi Uudenmaan liiton Tulonjako Uudellamaalla vuonna 2013 -selvityksestä. Selvityksen aineistona on käytetty Tilastokeskuksen Uudenmaan liitolle ja pääkaupunkiseudun kunnille tuottamaa tulonjakoaineistoa. Vuodelta 2013 saatava aineisto on tuorein käytössä oleva.

Käytettävissä olevat rahatulot on selvityksen pääasiallisin tulokäsite. Se kuvaa hyvin ihmisten toimeentuloa ja hyvinvointia. Toisena käsitteenä on käytetty valtionveronalaisia tuloja. Selvitys tarjoaa kaksi näkökulmaa tuloihin: niitä on tarkasteltu sekä tulotason näkökulmasta että tulojen jakautumisen kannalta.

Tulonjakoa selvityksessä on tarkasteltu erityisesti vertailemalla asuntokuntien suurituloisinta ja pienituloisinta kymmenystä. Toisena tulonjakomittarina on käytetty gini-kerrointa, joka tiivistää tiedon tulonjaosta yhteen lukuun. Pienempi tunnusluku tarkoittaa tasaisempaa tulonjakoa.

Selvitys sisältää lisäksi katsauksen pienituloisten asuntokuntien osuuteen sekä yhteenvedon kaikista Uudenmaan kunnista sekä neljästä alueesta.

>Tulonjako Uudellamaalla vuonna 2013 (pdf)


Lisätietoja:

Markku Hyypiä, erityisasiantuntija, puh. 050 516 4886


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja