rss Artikkelit

26.6.2017

Kaikki lähtee ihmisestä

person-832193_1280

Uusimaa-ohjelman teemassa Hyvinvoiva ja osaava ihminen rakennetaan Uudenmaan asukkaille – meille jokaiselle – parempaa tulevaisuutta. Sen rakennuspalikoita ovat sivistynyt yksilö, kehittynyt terveydenhuolto sekä kansainväliset yhteisöt, joissa erilaisuus on vahvuus.

HeittomerkkiTulevaisuuden uusmaalainen voi hyvin. Hän on kouluttanut itsestään uuden työn moniosaajan, jolle sivistys on ilo ja kansalaistaidot itseisarvo. Hän huolehtii itsestään uusien terveyspalveluiden ja teknologioiden avulla. Harrastukset ja vapaaehtoistyö tuovat hänen elämäänsä merkitystä: hän kokee kuuluvansa joukkoon ja tietää, että hänen erilaisuuttaan arvostetaan."


Eikö kuulostakin hyvältä? Uusimaa -ohjelma asettaa vuosille 2018―2021 tavoitteita, joita kohti suuntaamalla hyvä tulevaisuus voidaan saavuttaa. Hyvinvoiva ihminen -teemassa tavoitteita on neljä.
 

Neljä hyvinvoinnin kulmakiveä

Uudessa Uusimaa-ohjelmassa toimiva terveydenhuolto on hyvinvoinnin kivijalka. Se edellyttää kansainvälisen tason satsausta lääketieteen ja terveysteknologian kehitystyöhön. Lisäksi tarvitaan terveyserojen kaventamista, ihmisten omaehtoisen terveydenhuollon lisäämistä ja julkisen terveydenhuollon järkevää rahoitusta.

Myös koulutus ja sivistys ovat hyvinvoinnin avaimia. Tavoitteena on, että tulevaisuuden uusmaalainen on yleissivistynyt ja osaava. Tähän päästään muun muassa turvaamalla korkea peruskoulutuksen taso, vahvistamalla elinikäistä oppimista ja vaalimalla korkeaa yleissivistystä.

stones-2165698_1280Olennaista hyvinvoinnissa on myös kokemus yhteisymmärryksestä. Siksi tavoitteena on, että kaikki uusmaalaiset kokevat erilaisuuden vahvuutena. Se edellyttää, että uudet, kansainväliset uusmaalaiset otetaan mukaan ja heille annetaan mahdollisuus onnistua. Erilaisuuteen liittyviä pelkoja ehkäistään päättäväisesti.

Neljäs hyvinvoinnin kulmakivi on yhteisöllisyyden ja turvallisuuden ilmapiiri. Vapaaehtoisyhteisöjen ja kansalaistoiminnan tukeminen on erityisen tärkeää muuttovoittoisessa maakunnassa, jossa ihmisten identiteetti on jatkuvassa muutoksessa.

Isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä

Uudenmaan liitossa hyvinvoivan ihmisen teemaa työstävä Ulla-Mari Karhu kertoo, että terveydenhuollon ja kotoutumisen kysymykset ovat olleet pitkään tapetilla maakunnassa. Uudempina ovat nousseet esiin erilaisuuden arvostaminen ja yhteisöllisyyden merkitys.

– Hyvinvoinnin ympärille kiertyy isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin vaikuttaminen on monimutkainen palapeli. Tärkeintä on luoda yhteiskunnalliset edellytykset tilanteelle, jossa mahdollisimman moni uusmaalainen voi niin hyvin, että pystyy pitämään huolta itsestään ja muista.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Ulla-Mari Karhu
p. +358 44 353 3017


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi