rss Tiedotteet

19.12.2018

Jättimäisestä ilmastohankkeesta tukea Uudenmaan ilmastotyöhön

Kasvi lamppu-maljakossa.Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle 9,1 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen. Life-ohjelmaan hyväksytyllä ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” -hankkeella (CANEMURE) edistetään ilmastotoimia seuraavan kuuden vuoden ajan. Uudenmaan liiton vastuulla on yksi hankkeen yli kahdestakymmenestä osahankkeesta, Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta.

– Tiekartta ei ole pölyttymään laadittava raportti, vaan joustavaa verkostoyhteistyötä, johon ovat tervetulleita mukaan kunnat, yritykset ja muut toimijat. Yhteiskehittämisen ja kokeiluhankkeiden myötä ilmastonmuutoksen hillintään saadaan arvokasta tietoa ja vauhtia. Uskon, että toimijoiden välinen ilmastopolitiikka selkenee ja ilmastotyö etenee isoin askelin, sanoo suunnittelupäällikkö Olli Pekka Hatanpää Uudenmaan liitosta.

Hanke nivoutuu osaksi Uudenmaan liiton ilmastotyötä, jossa tuetaan kuntien kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Keinoja ovat muun muassa kuntakohtaisen tutkimustiedon hankkiminen ja välittäminen sekä yhteistyöverkostojen rakentaminen yhdessä ELY:n ja HSY:n kanssa.

Kaupungit ja kunnat nousevat suureen rooliin konkreettisine kehittämiskohteineen ja pilottityyppisine kokeiluineen.  

– Uusmaalaisten kuntien kokeiluina toteutuu esimerkiksi sähköautojen älykkäitä latausasemia, ilmastoystävällisen rakentamisen hankkeita ja kaksisuuntaisen kaukolämmön ratkaisuja. Alkuvaiheessa mukana on hankkeita ainakin Helsingistä, Hyvinkäältä, Lohjalta, Porvoosta ja Raaseporista, Hatanpää kertoo.

Suomalaisvoimin toteutettava suurhanke

CANEMURE-hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle.

Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko maahan. Suomella on hankkeen myötä entistä paremmat mahdollisuudet vastata ilmastonmuutoksen hillinnän mittavaan haasteeseen.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista ovat mukana Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteenlaitos. Lisäksi mukana on kuntia ja kunnallisia organisaatioita sekä yrityksiä.

– Hanke tuo Suomeen pitkäjänteisyyttä ilmastomuutoksen edelläkävijäkuntien ja -alueiden ilmastotyöhön. Tavoitteena on synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ympäri Suomea ja vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kilpailukykyä. Kansallisista ja kansainvälisistä onnistuneista hankkeista kerätään toimenpiteitä ja edistetään niiden käyttöönottoa, summaa hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

CANEMURE-hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Kansallisia rahoittajia ovat muun muassa ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Energiavirasto sekä Sitra.

> Suomen Ympäristökeskuksen tiedote  

 

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Olli Pekka Hatanpää, puh. 050 587 5508
Erityisasiantuntija Maija Merikanto, puh. 040 664 7767Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi