rss Tiedotteet

8.3.2018

Liikkumistavat muuttuvat hitaasti myös Uudellamaalla – alueelliset erot suuria

Juna kuva-tuula-palasteSuomalaiset liikkuvat hyvin samalla tavalla kuin kuusi vuotta sitten, selviää Liikenneviraston tänään julkaisemasta valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta. Ensimmäistä kertaa tarkasteltiin erikseen myös seutuja: Uudeltamaalta mukana olivat itäinen ja läntinen Uusimaa sekä Helsingin seutu.

Liikkumisen tunnusluvut ovat pysyneet pitkälti ennallaan. Vuonna 2016 suomalaiset tekivät kotimaassa keskimäärin 2,7 matkaa vuorokaudessa, kulkivat 41 kilometriä ja käyttivät aikaa liikkumiseen tunnin ja 13 minuuttia vuorokaudessa.

Koko Uudenmaan luvut ovat hyvin saman suuntaisia kuin muualla Suomessa keskimäärin. Uudenmaan sisältä hajontaa löytyy enemmän. Esimerkiksi itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla päivittäin kuljettu matka oli huomattavasti pidempi, kun taas Helsingin seudulla liikkumiseen käytettiin paljon enemmän aikaa.

– Luvuissa näkyy kaksikin yleistä trendiä. Kun liikkuminen on helppoa ihmiset myös tekevät enemmän ja pidempiä matkoja. Toisaalta yksitäisen matkan, esimerkiksi työmatkan, kannalta matkan pituutta tärkeämpi kriteeri on nykyisin matka-aika, arvio Uudenmaan liiton liikennesuunnittelija Pasi Kouhia.

Uudenmaan keskimääräiset luvut seuduittain: Itäinen Uusimaa 2,9 matkaa, 44 kilometriä ja 72 minuuttia vuorokaudessa. Läntinen Uusimaa 3,0 matkaa, 47 kilometriä ja 76 minuuttia vuorokaudessa. Helsingin seutu 2,9 matkaa 40 kilometriä ja 82 minuuttia vuorokaudessa.

Kestävää liikkumista kehitettävä

Koko maata tarkasteltaessa kulkupelinä matkoilla oli useimmiten auto (45% matkoista). Kestävillä liikkumismuodoilla eli kävellen, pyöräillen tai julkisilla tehtiin 37% matkoista. Kulkutavat ovat muuttuneet hieman aiemmasta: Henkilöautomatkat ovat aiempaa pidempiä ja joukkoliikennematkat aiempaa lyhyempiä.

Itäisellä Uudellamaalla matkoista tehtiin autolla 49 % ja läntisellä Uudellamaalla 52 %, eli enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Toisaalta Helsingin seudulla vain 35 % matkoista taittui autolla. Kestävien kulkumuotojen osuus oli itäisellä Uudellamaalla 32 %, läntisellä Uudellamaalla 27 % ja Helsingin seudulla 50 %.

– Luvuissa näkyvät hyvin seutujen erot: Mitä enemmän seudulla on ihmisiä, sitä paremmin joukkoliikenne toimii ja korvaa autoilua. Harvemmin asutuilla seuduilla esimerkiksi pyöräilyn edellytysten parantaminen voisi olla yksi ratkaisu. Myös digitalisaation myötä kehittyviltä kuljetuspalveluilta odotetaan paljon, Kouhia kertoo.

Kestävien kulkumuotojen lisäämisessä ja hiilipäästöjen vähentämisessä riittää vielä paljon työtä, jotta päästään tavoitteisiin. Uudenmaan tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä.

Tutkimuksen taustoja

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein toteutettu kyselytutkimus. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta sekä väestöryhmittäisistä, ajallisista ja alueellisista eroista. Nyt julkaistu aineisto on vuodelta 2016.

Tutkimukseen osallistui ensimmäistä kertaa myös seutuja omilla lisäotoksillaan. Uudenmaan liitto tilasi seudullista liikennejärjestelmäsuunnittelua varten Itäisen ja läntisen Uudenmaan tilastot. Helsingin seudun tilastojen tilaajana on Helsingin seudun liikenne (HSL).

– Odotamme vielä käyttöömme täsmällisempiä aineistoja. Tarkempia analyysejä ja johtopäätöksiä on tarkoitus pohtia yhdessä seutujen kanssa kevään aikana, kertoo Kouhia.

Lisätietoja:

Tutkimusjulkaisut ja lisätietoja tutkimuksesta on saatavissa liikenneviraston verkkosivuilta

Liikennesuunnittelija Pasi Kouhia, 040 660 5030


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi

26.3.2018 5.21
Joukkoliikenne kaikeille
Joukkoliikenne toistensa syöttöliikenne
Olen seurannutkuinka joukkoliikennettä supistetaan toisaalla ja toisaalla kasvatetaan. Tuet näyytelevät tässä suurta roolia. Tuen loputtua linja loppuu. Asiakas ei löydä linjaansa. Uudellamaalla on tehty 12vuotta sitten hieno junayteys Helsinki-Lahti. Mutta kuinkamonta syöttöliikenneyhteyttä on syntynyt esim. Porvoo-Mäntsälä välille? Oiva liikenteen jakaja moottoriteitlä raiteille on jäänyt käyttämättä. Toisessa päässä linja-auto ja toisessa juna. Nykyisellä teknologialla voisi oikein hyvin jyvittää matkoja,kustannuksia.