rss Tiedotteet

15.10.2018

Maakuntahallituksen päätökset 15.10.2018

Kokousten päätöstiedote.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 15. lokakuuta. Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteista 2019 ja päätti muun muassa maakuntavaalilautakunnan ehdollisesta asettamisesta.

Kokuspäätökset:

Hallitusohjelmatavoitteet 2019; lähetekeskustelu

Maakuntahallitus kävi vilkkaan lähetekeskustelun Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteista. Keskeisimmät keskusteluteemat olivat kaupunkipolitiikka, kilpailukyky, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä hyvinvointi.

Metropolimaakunnan kaupunkipolitiikka edellyttää panostusta asuntopolitiikkaan sekä kaupunkirahoituksen turvaamista tulevalla EU-ohjelmakaudella.

Kilpailukyvyn osalta keskustelua käytiin etenkin tutkimus- ja kehittämisrahoituksen nostotavoitteista sekä Uudellemaalle tärkeistä lyhyemmän aikavälin raideliikennehankkeista, joille rahoitus ja kaavaratkaisut ovat jo olemassa. Hiilineutraaliustavoite nähtiin osana raideratkaisuja, mutta myös esimerkiksi kiertotalouden edistämisenä.

Hyvinvoinnin lisäämisessä tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen. Uusmaalaisena erityispiirteenä on tarve etenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymisen edistämisessä.

Keskustelua hallitusohjelmatavoitteista tullaan jatkamaan yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien kanssa, kuntajohtajien foorumilla sekä liiton omassa aluekehittämisen johtoryhmässä. Päätökset Uudenmaan tavoitteista tehdään maakuntahallituksen joulukuun kokouksessa.

> Linkki esitykseen

Uudenmaan maakuntavaalilautakunnan ehdollinen asettaminen

Maakuntahallitus asetti viisihenkisen maakuntavaalilautakunnan ehdollisena. Asettamispäätös vahvistetaan kun maakuntalainsäädäntö astuu voimaan. Vaalilautakunta vastaa tulevan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävän maakuntavaltuuston vaalien järjestämisestä.

> Linkki esitykseen

BSR Access (”Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region”) -projektin perustaminen

Kolmivuotinen hanke edistää TEN-T-ydinkäytävien ylikansallista suunnittelua, puhtaita polttoaineratkaisuja sekä yhteyksiä liikenneverkostoihin. Uudenmaan liiton johtamaan hankkeeseen kuuluu lisäksi viisi eurooppalaista toimijaa, jotka edustavat merkittäviä liikennealan kehittämistahoja Itämeren alueella.

> Linkki esitykseen

LAPE (lapsi- ja perhepalvelut) -muutosagenttiprojektin perustaminen

Päätettiin hakea valtionavustusta lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankkeisiin. Uudellamaalla on ollut käynnissä kaksi hanketta, jotka ovat toimineet pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea perheiden hyvinvointia.

> Linkki esitykseen

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus 12/2018

> Linkki esitykseen 

Aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

> Linkki esitykseen

Vaalien valmistelutoimikunta; varajäsenen vaihtuminen

> Linkki esitykseen

Hankintapäätös: Maakuntaparlamentti 22.–23.11.2018

> Linkki esitykseen

Oikaisuvaatimus maakuntajohtajan päätökseen 21.9.2018: Järjestöjen yhteistyöelimen asettaminen 

> Linkki esitykseen

Talousarvion 2019 laadinnan lähtökohdat tiedoksi

> Linkki esitykseen

Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

Vuoden 2018 kokousaikataulu tiedoksi sekä vuoden 2019 aikataulun hyväksyminen

> Linkki esitykseen

 

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi, puh. 040 737 8050


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja