rss Tiedotteet

17.9.2018

Maakuntahallituksen päätökset 17.9. – Uusimaa-kaava nähtäville

Hallituksen ryhmäkuva 17.9.2018

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 17. syyskuuta. Esityslistalla oli muun muassa maakuntakaavoja koskevia päätöksiä sekä lausunto asetuksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi.

Kuva: maakuntahallitus tuoreessa ryhmäkuvassa.

Uusimaa-kaava 2050 – seutujen kaavojen luonnosten periaatteiden esittely osa II: kasvun kestävä ohjaaminen, liikenne ja logistiikka ja elinkeinot ja kauppa sekä kaavaluonnosten asettaminen nähtäville ja lähettäminen lausunnoille

Uusimaa-kaavan luonnos tulee lokakuun alkupuolella nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Kaava koostuu seutujen vaihekaavoista, jotka laadittu Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Nähtävilläoloa varten seutujen kaavaluonnokset on yhdistetty koko Uudenmaan kattavalle kartalle. Kaavakokonaisuutta taustoittaa rakennesuunnitelma, joka on seutujen kaavoja ohjaava kokonaisvisio.

> Linkki esitykseen

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle maakuntavaltuuston päätöksestä 12.6.2018 tehdyistä valituksista koskien Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaavaa

Östersundomiin alueen maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä on tehty kuusi valitusta. Valituksissa on vaadittu maakuntavaltuuston päätöksen kumoamista kokonaan tai joiltakin osin sekä muutoksia kaavamerkintöihin. Maakuntahallitus hyväksyi hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon, jossa esitetään valitusten hylkäämistä perusteettomina.

> Linkki esitykseen

Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaavan määrääminen tulemaan voimaan

Maakuntahallitus määräsi Östersundomin alueen maakuntakaavan tulemaan voimaan kuulutusten jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaavan astumaan voimaan valituksista huolimatta.

> Linkki esitykseen

Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Uudenmaan liitto pitää asetusta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta erittäin tärkeänä. Uudenmaan osalta luonnoksesta puuttuvat seuraavat tärkeät yhteydet, jotka esitetään lisättäväksi:

– Kehä III:lla runkoverkon tulee ulottua Vuosaaren satamaan asti, esityksessä se päättyy Porvoon väylään
– Rautateiden osalta verkossa tulee olla myös kehärata, Hanko–Hyvinkää-rata sekä Sköldvikin rata

> Linkki esitykseen

Digitukipilotti-hankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen

Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

> Linkki esitykseen

Uusi jäsen maakunnan yhteistyöryhmään

> Linkki esitykseen

Vaalien valmistelutoimikunnan jäsenmuutokset: jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen

> Linkki esitykseen

Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Maakuntakaava- ja liikenneasiat: alueidenkäytön johtaja
Merja Vikman-Kanerva, puh. 040 638 6669

Sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi,
puh. 040 737 8050

Kuvaaja: Anni LevonenPalaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi