rss Tiedotteet

18.6.2018

Maakuntahallituksen päätökset 18.6.2018: Uusimaa-kaava etenee luonnosvaiheeseen

Kokousten päätöstiedote.Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 18. kesäkuuta, ja keskusteli muun muassa Uusimaa-kaavan palautteen aiheuttamista jatkotoimista. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 20. elokuuta.

Uusimaa-kaava 2050: linjanvedot Uusimaa-kaavan palautteen aiheuttamiin merkittävimpiin toimenpiteisiin

Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ja lausunnoilla keväällä 2018. Palaute on nyt käyty läpi, ja hallitus keskusteli merkittävimmistä palautteen aiheuttamista toimenpiteistä, joiden pohjalta kaava valmistellaan luonnosvaiheeseen.

Rakennekaava ja seutujen kaavaluonnokset

Rakennekaava muutetaan oikeusvaikutuksettomaksi rakennesuunnitelmaksi, joka toimii seutujen vaihekaavojen tausta-aineistona. Seutujen vaihekaavojen luonnokset asetetaan nähtäville ja lausunnoille syys-lokakuussa 2018. Samalla Uusimaa-kaavan aikataulua päivitetään – kuitenkin niin, että kaavakokonaisuus viedään maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi vuoden 2019 aikana.

Tallinna-tunneli ja Itärata

Tallinna-tunnelille esitetään Uusimaa-kaavan luonnoksessa kaksi vaihtoehtoista linjausta: Helsingin (FinEst Link) sekä Espoon (Finest Bay Area) kautta. Itärata esitetään voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitetulla linjauksella Lentoasema–Keravan pohjoispuoli–Porvoo–Kotka. Porvoosta on lisäksi yhteystarvenuoli Kouvolaan.

Liikennehankkeiden ja kehityskäytävien toteutusjärjestys

Uudellemaalle sijoittuu useita keskenään kilpailevia kehityskäytäviä ja ratahankkeita. Uusimaa-kaavan luonnosvaiheeseen edetään Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysien tuloksien pohjalta tehdyllä, valmisteluaineistossakin esitetyllä toteutusjärjestyksellä, joka on myös valtion toimijoiden näkemysten mukainen.

Muut aiheet

Inkoo-Raaseporin merialueen tuulivoima-alue pidetään mukana Uusimaa-kaavan luonnoksessa, sillä tuoreet selvitykset eivät osoita sille esteitä. Malmin korvaavan kentän käsittelyä ei oteta mukaan kaavaan, koska tarvittavat valtion päätökset ja selvitykset puuttuvat. Ampumaratojen kehittämissuunnitelman laatimista jatketaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Esitys muuttui kokouksessa Tallinna-tunnelin ja tuulivoiman osalta. Muutokset tulevat näkyviin pöytäkirjassa.

> Linkki esitykseen


Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

> Linkki esitykseen


Uudenmaan maakunnan poliittisen ohjausrakenteen muodostaminen

> Linkki esitykseen


Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu

> Linkki esitykseen


Medtech4Europe -projektin perustaminen

> Linkki esitykseen


Uusimaa 2019-projektin toimistotilojen vuokraaminen, Kallion virastotalon 11. kerros

> Linkki esitykseen


Hankintapäätös: Uudenmaan liiton ICT-palvelut 2017-2018

> Linkki esitykseen


Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen


Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus 10/2018

> Linkki esitykseen


Uusi jäsen maakunnan yhteistyöryhmään Minerva Krohnin tilalle

> Linkki esitykseen


Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva, 040 638 6669

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Vs. sihteeri, lakimies, Tero Suursalmi, puh. 050 569 3391


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja