rss Tiedotteet

21.5.2018

Maakuntahallituksen päätökset 21.5.2018

Nuija, kuva Kosti KeistinenUudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 21. toukokuuta, ja perehtyi Uusimaa-kaavan valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen. Lisäksi hallitus tutustui muun muassa maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluun ja päätti maakunta- ja sote-uudistuksen ohjauksen vahvistamisesta perustamalla maakuntahallitukseen kaksi toimikuntaa.

Uusimaa-kaava 2050: valmisteluaineistosta saatu palaute ja toimenpiteet sen johdosta

Maakuntahallitus tutustui Uusimaa-kaavan palautteeseen. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ja lausunnoilla 27.2.–13.4.2018, ja siitä saatiin yhteensä 75 lausuntoa ja 92 mielipidettä. Muun muassa kaikki Uudenmaan kunnat antoivat lausunnon. Mielipiteistä valtaosa tuli yksityishenkilöiltä, loput järjestöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä.

Lausunnoissa esille nousivat erityisesti liikkuminen, joukkoliikennekäytävät ja logistiikan kehityskäytävät, kestävän kasvun vyöhykkeet ja keskukset, kauppa sekä kaavan ohjausvaikutus ja tulkinta. Mielipiteissä korostuivat Inkoo-Raaseporin tuulivoima-alue, Malmin lentokenttä sekä ampumaradat.

Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto koostui rakennekaavan luonnoksesta sekä kaavan laadintaa ohjaavista suunnitteluperiaatekorteista. Lisäksi oli mahdollisuus antaa palautetta valmisteluaineiston taustamateriaalista.

Hallitus tekee varsinaiset linjaukset kokouksessaan 18.6.2018.

> Linkki esitykseen


Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu

Maakuntahallitus totesi Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelutilanteen ja päätti lähettää alustavan neuvotteluesityksen eri osapuolille hyväksyttäväksi. Toimielimeen ehdotettujen jäsenten on oltava tulevalle maakunnalle toimintojaan luovuttavien organisaatioiden virkasuhteessa olevia. Toimielimen kokoaikaiseksi esittelijäksi ehdotetaan maakuntajohtaja Ossi Savolaista.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen asti, kunnes maakuntavaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja sen asettama maakuntahallitus ovat aloittaneet toimintansa. Toimielimen perustaminen on ehdollista; se aloittaa toimintansa, jos hallituksen maakuntalainsäädäntöön liittyvä toimeenpanolaki tulee voimaan.

> Linkki esitykseen

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen ohjauksen vahvistaminen

Maakuntahallitus päätti vahvistaa maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelun ja toimeenpanon ohjausta perustamalla alaisuuteensa kaksi toimikuntaa: Sosiaali- ja terveysasioiden toimikunnan sekä konserni- ja elinvoimatoimikunnan.

Hallitus ohjaa maakuntauudistuksen valmistelua siihen asti, kunnes uusi maakunta on saanut omat päätöksentekoelimet. Väliaikainen valmistelutoimielin toimii kuitenkin oikeudellisesti itsenäisesti ja virkavastuulla.

Hallitus nimeää jäsenet ja esittelijät toimikuntiin seuraavassa kokouksessaan 4.6.2018.

> Linkki esitykseen

 

Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

Maakuntahallitus päätti jättää lausunnon pöydälle.

> Linkki esitykseen

 

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus 8/2018

> Linkki esitykseen

 

Tilannekatsaukset maakuntavaltuustolle:

 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituspäätökset:

 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): Pyykki - Pk-yritysten tulevaisuuden kilpailukykyä ja kasvun mahdollisuuksia yhteiskehittämisellä ja palvelumuotoilulla > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): LIITO - Digitaaliset liiketoimintamallit > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): KINOS - Kasvua ja innovaatioita osaamisverkostoilla - startup- ja pk-yritysten kehittämishanke > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): HAPPILY - Haja-asutusalueiden palvelupilotit, liikkuminen ja yhteisöt > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): Jätkäsaari Smart Mobility - Liiketoimintaa älykkäästä liikkumisesta > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): Tuote- ja palveluvirittämö > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä KIINTEÄ > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (myönteinen): Kuivaa asiaa > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (kielteinen): Tuottavuuden työkalupakki > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (kielteinen): Kahvipaahtimon tuotantokapasiteetin laajennus > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (kielteinen): Laboratoriotoimintojen käytön tehostaminen LEAN-LABRA > Linkki esitykseen
 • EAKR rahoituspäätös (kielteinen): Ekokompassi Etelä-Suomeen > Linkki esitykseen

 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoituspäätökset:

 • AIKO rahoituspäätös (myönteinen): Tilat avoimiksi - fiksu tilaverkko > Linkki esitykseen
 • AIKO rahoituspäätös (myönteinen): CLiC! - Creative Life in A City > Linkki esitykseen
 • AIKO rahoituspäätös (myönteinen): Osaajien houkuttelumalli pääkaupunkiseudulle - pilottina Helsingin ja Espoon ohjelmistoyritysten tavoitteet > Linkki esitykseen
 • AIKO rahoituspäätös (kielteinen): Työmatkaliikenteen kimppakyyteistys > Linkki esitykseen

 

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

 

EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano Uudenmaan liitossa

> Linkki esitykseen

 

Climate KIC Pioneers into Practice -hankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen

 

Liittyminen Scandria-allianssin perustajajäseneksi

> Linkki esitykseen

 

Vaalien valmistelutoimikunnan jäsenmuutokset: jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen

> Linkki esitykseen

 

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen

> Linkki esitykseen

 

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

 

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi, puh. 040 737 8050


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi