Tiedotearkisto

Keskisen Itämeren EU-ohjelman rahoitushaku avautunut

2.1.2017

Central Baltic 2014-2020
Keskisen Itämeren alueen Central Baltic -ohjelman kolmas rahoitushaku on avautunut 2. tammikuuta. Hakuaikaa on 27. helmikuuta asti. Ohjelmakauden 2014–2020 viimeisessä haussa etsitään hankkeita, joilla voidaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, parantaa saavutettavuutta tai lisätä yhteisöllisyyttä Itämeren alueella.

Central Baltic on Euroopan unionin ohjelma, joka tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä. Mukana ovat rannikkoalueet Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Rahoitusta myönnetään hankkeille, joissa yhdistyy julkisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden osaaminen.

Ohjelmankauden rahoitus on yhteensä noin 115 miljoonaa euroa. Tilaisuus on eteläsuomalaisille toimijoille houkutteleva, sillä tuki kattaa peräti 75 prosenttia suomalaisten partnereiden rahoitusosuudesta. Lisäksi omaan rahoitusosuuteen on mahdollista saada valtion vastinrahaa.

– Tarkoituksena on kannustaa erilaisia toimijoita yhteisponnisteluihin Itämeren valtioille yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ja innovaatioiden kehittämiseksi. Parhaimmillaan kumppanit täydentävät toisiaan omalla erityisosaamisellaan niin että osien summa kertaantuu, sanoo Emma-Leena Kemppainen, joka työskentelee ohjelman kontaktipisteessä.

Ohjelman sihteeristö toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Uudenmaan liitossa hakijoita auttaa Etelä-Suomen kontaktipiste, josta voi tiedustella esimerkiksi sopivia hankekumppaneita.

Kaksivaiheisen haun rahoituspäätökset käsillä loppuvuodesta

Käynnistynyt rahoitushaku on kaksivaiheinen. Ohjelman hallintokomitea arvioi helmikuun määräpäivään mennessä saapuneet hakemukset ja tekee kesäkuun alussa päätökset toiseen vaiheeseen etenevistä hankkeista. Jatkoon päässeillä on mahdollisuus kehitellä hankeideoita syyskuun puoliväliin asti.

Lopulliset rahoituspäätökset tehdään marraskuun lopulla. Tukea saaneet hankkeet pääsevät siis aloittamaan joulukuussa.

Ohjelman kahdessa ensimmäisessä haussa rahoitusta sai kaikkiaan 67 hanketta. Tietoja käynnissä olevista hankkeista löytyy ohjelman hanketietokannasta.

> Lisätietoa hausta englanninkielisellä Cetral Baltic -sivustolla

> Hanketietokanta

Lisätietoja:

Emma-Leena Kemppainen, Information Officer,
Central Baltic Contact Point Finland, puh. 040 077 2991Palaa otsikoihin