Tiedotearkisto

Uudenmaan päästökehitys kääntynyt selvään laskuun

7.2.2017

Liikenne_Kuvitus Linda Saukko-Rauta
Uudenmaan päästökehitys on ollut uusimpien laskentojen perusteella hyvä. Päästöt ovat vähentyneet viisitoista prosenttia vuodesta 2012. Asukasta kohden uusmaalaiset tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.

– Uudenmaan osuus on noin viidesosa Suomen kokonaispäästöistä, vaikka täällä asuu kolmannes maan väestöstä. Päästövähennykset ovat olleet suurimmat teollisuudessa ja kulutussähkössä. Myös kaukolämmön, liikenteen, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden aiheuttamat päästöt ovat vähentyneet mukavasti, kertoo Uudenmaan liiton suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio.

Uudenmaan päästöjakauma 2015
Uudenmaan päästöjakauma vuonna 2015.

Teollisuuden ja kulutussähkön päästöt merkittävässä laskussa

Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät Uudellamaalla vuoteen 2008 asti. Viime vuosien suotuisa kehitys johtuu raskaan teollisuuden supistumisesta sekä tuotantoteknologioiden kehittymisestä.

Myös kulutussähkön päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Syynä on aiempaa vähäpäästöisempi valtakunnallinen sähkö, jossa hiililauhdetuotantoa on korvattu tuontisähköllä ja kotimaisella vesivoimalla.

Kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöissä on päästy alle vuoden 1990 tason. Pääkaupunkiseudulla kaukolämmön päästöjä ovat vähentäneet sekajätteen käyttö ja lämpöpumput. Muualla maakunnassa tuotanto perustuu lähinnä hiilidioksidin osalta päästöttömäksi laskettavaan metsähakkeeseen.

− Tulevaisuudessa hyvän kehityksen mahdollistavat oikeat polttoainevalinnat kaukolämmön tuotannossa, erilaisten lämpöpumppuratkaisujen käyttöönotto, nollaenergiatason uudisrakennukset ja erityisesti lämmitysenergian kulutuksen vähentäminen rakennusten energiaremonteilla, kertoo Rautio.

Ajoneuvotekniikka ja autoverouudistus pitävät liikenteen päästöjä kurissa

Liikennepäästöjen määrä kasvoi vielä 2000-luvun alkupuolella. Ajoneuvotekniikan kehittyminen ja vuoden 2008 autoverouudistus ovat vähentäneet merkittävästi autojen päästöjä. Oma osuutensa on ollut myös biopolttoaineen käytön yleistymisellä.

− Liikenteen päästöjen kurissa pitämisessä myös yhdyskuntarakenteen suunnittelijat ovat avainasemassa. Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä on tavoitteena rakenne, joka vähentää autoriippuvuutta ja mahdollistaa julkisen liikenteen tehokkaan käytön sekä liikkumisen myös pyöräillen ja kävellen. Myös logistiikkaratkaisut ovat tärkeitä, sanoo Rautio.

Maataloudella ja jätteiden käsittelyllä ei ole suurta vaikutusta Uudenmaan kokonaispäästöihin, mutta niillä on ympäristönäkökulmasta laajempi merkitys.

− Mikäli maakunnan ruokahuoltoa pystytään kehittämään paikallisiin tuotteisiin ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaksi, vähenevät kasvihuonekaasupäästöt globaalisti ja maatalous säilyy Uudellamaalla elinvoimaisena, täsmentää Rautio.

Jätteiden käsittelyssä energiahyötykäyttö on lisääntynyt, mikä on vaikuttanut suotuisasti kaatopaikkojen metaanipäästöjen määriin. Vaikka kaatopaikkakaasujen talteenottoa on edelleen varaa tehostaa, on jätteen synnyn ehkäisemisellä ja materiaalikierrätyksellä suurempi merkitys päästökehitykseen.

Tavoitteena päästöjen hillintä kestävälle tasolle

Avaintekijöitä Uudenmaan päästöjen vähentämisessä ovat pääkaupunkiseudun kaukolämpötuotannon polttoainevalinnat sekä muualla maakunnassa erillislämmityksen ratkaisut. Liikenteessä suunta tulee olla kohti vähäpäästöisempää autokantaa ja ajokilometrien hillintää. Uusiutuvan energian laajamittaisella käyttöönotolla ja resurssitehokkuudella voidaan puolestaan vähentää teollisuuden päästöjä.

– Hyvän kehityksen soisi Uudellamaalla jatkuvan myös tulevina vuosina. Tämä edellyttää ennen kaikkea fossiilisista polttoaineista luopumista, teollisuuden uudistamista, muutoksia kulutustottumuksiin sekä liikkumistarpeen vähentämistä. Kestävän ja vähäpäästöisen yhdyskuntarakenteen tavoittelu on meidän jokaisen asia, Rautio toteaa.

Päästötiedot verkossa havainnollisessa muodossa

Uudenmaan liitto on koonnut päästötiedot vuorovaikutteisiksi kartoiksi ja kuvaajiksi, joihin voi tutustua osoitteessa www.uudenmaanliitto.fi/paastot.

– Päästölaskennan tuloksiin on nyt helppo pureutua uuden esitystavan avulla. Verkossa voi vaikkapa verrata, miten oma kunta on pärjännyt Uudenmaan päästötalkoissa, Rautio vinkkaa.

Päästölaskennan on tehnyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.


Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto,
puh. 046 858 8890Palaa otsikoihin