rss Tiedotteet

24.4.2017

Maakuntahallituksen päätökset 24.4.2017

Hallitus 24.4.2017. Kuva Seija Elo

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 24. huhtikuuta ja valitsi vuoden 2017 Uusimaa-palkinnon saajaksi Finlandia-laulajat. Hallitus hyväksyi neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen, antoi lausunnon alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevasta lakiluonnoksesta, päätti neuvottelujen käynnistämisestä maakunnan väliaikaishallinnon nimeämiseksi sekä teki EAKR-hankkeiden rahoituspäätöksiä.

> Kokouksen esityslista

Uusimaa-palkinto 2017

Maakuntahallitus valitsi Uusimaa-palkinnon saajaksi Finlandia-laulajat, joka on neljän uusmaalaisen mieskuoron kuoroprojekti. Se syntyi juhlistamaan säveltäjämestari Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlaa. Nyt toiminta jatkuu Suomen 100-vuotisjuhlien merkeissä. Kuoroprojektissa ovat mukana Järvenpään Mieslaulajat, Keravan Mieslaulajat, Tuusulan Mieslaulajat, Runebergskören BSB sekä tänä vuonna liittynyt Lohjan kaupunginorkesteri.

Erilaisista toimintakulttuureista ja taustoista tulevat kuorot ovat ennakkoluulottomasti ja menestyksellisesti luoneet vahvaa musiikkiosaamista ja uudenlaisen toimintatavan. Finlandia-laulajissa kunta- ja kielirajat ylittyvät mutkattomasti. Keskeisiä taustavaikuttajia ovat olleet kuorojen taiteelliset johtajat Teppo Salakka ja Filip Häyrynen sekä Lohjan kaupunginorkesterin intendentti Felix von Willebrand.

Lisäksi maakuntahallitus päätti myöntää kunniamaininnan tuusulalaiselle Brother Christmas -hyväntekeväisyysyhdistykselle ja sen perustajalle Ari Koposelle. Yhdistyksen matalan kynnyksen toiminta on kunnioitettava esimerkki yksittäisen kansalaisen ideoimasta laaja-alaisesta avustustyöstä kanssaihmisille.

> Linkki esitykseen


Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja päätti esittää kaavan hyväksymistä toukokuussa kokoontuvalle maakuntavaltuustolle. Kaava täydentää ja tarkistaa voimassa olevia maakuntakaavoja seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Kaavaratkaisuilla varmistetaan Uudenmaan kilpailukyky ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen.

Maakuntahallitus päätti viime kokouksessa poistaa kaavaehdotuksesta Sipoossa sijaitseva Bastukärrin logistiikka-alueen, jolloin alueella jäivät voimaan aiempien maakuntakaavojen aluevaraukset, merkinnät ja määräykset.

> Linkki esitykseen (pdf)


Lausunto lakiesitykseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä Uudenmaan erillislaista

Uudenmaan liiton mukaan lakiesityksen tavoitteet ovat maakuntien osalta oikeansuuntaisia, sillä niissä maakunta vastaa alueensa kehittämisestä sekä kasvupalvelujen järjestämisestä ja toimeenpanosta. Hallituksen tavoite yhdistää toiminnoista laaja-alainen kokonaisuus ei kuitenkaan toteudu Uudellamaalla, sillä pääkaupunkiseudun erillisratkaisun vuoksi maakunnan toimiala jää kapeammaksi kuin muualla maassa, liiton lausunnossa huomautetaan.

Vaaleilla valittavan maakuntavaltuuston mahdollisuus vaikuttaa Uudenmaan kehitykseen kasvun, työllisyyden ja maahanmuuton osalta on rajallisempi kuin muualla maassa. Erillisratkaisusta syntyy ongelma myös kansalaisten yhdenvertaisuudelle: miten turvataan kansalaisten yhtäläinen äänioikeus maakuntavaaleissa kun maakuntahallinnon tehtävät ovat erilaiset eri puolilla maata, lausunnossa kysytään.

Kasvupalveluja koskevan päätöksenteon osalta pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien asema uhkaa jäädä heikoksi. Kuntayhtymän toiminta valmistellaan ilman pääkaupunkiseudun ulkopuolisia kuntia, mutta päätökset koskevat kuitenkin kaikkia Uudenmaan kuntia.

Uudenmaan liiton mukaan on vielä syytä harkita mahdollisuutta, jossa  pääkaupunkiseudun kunnat vastaavat omalta osaltaan kasvupalveluidensa järjestämisestä ja maakunta muiden Uudenmaan kuntien kasvupalveluiden järjestämisestä.

Lakiesityksen ongelmana on myös, että se tähtää vain aluekehittämisen ja kuntapalvelujen yhteensovittamiseen. Esimerkiksi kaavoitukseen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä ei ole arvioitu osana kokonaisuutta, liitto muistuttaa.

> Linkki esitykseen


Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä 

Maakuntahallitus päätti käynnistää neuvottelut maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämiseksi. Valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen saakka kunnes maakuntavaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja sen asettama maakuntahallitus ovat aloittaneet toimintansa. Tarkoituksena on, että toimielin asetetaan ennen heinäkuun alkua.

> Linkki esitykseen


EAKR rahoituspäätökset:

3D-kulttuurihubi; myönteinen > Linkki esitykseen

- eComLab - Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen; myönteinen > Linkki esitykseen

- TUDI 4.0 - Teollisuuden digitaalinen uudistuminen; myönteinen > Linkki esitykseen

- DigiVaate. Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen; myönteinen > Linkki esitykseen

- Museo Mixed; kielteinen > Linkki esitykseen


Maakunnan kehittämisrahan rahoituspäätös:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry, VALKAMA ympäristöalan asiantuntijahub 17003; myönteinen

> Linkki esitykseen


Lausunto Inkoon manneralueen yleiskaavan ehdotuksesta

Yleiskaavan tavoitteet ovat hyvät, mutta kaava ei kaikilta osin toteuta maakuntakaavan, yleiskaavan, eikä kunnan maankäyttöstrategian periaatteita. Uudenmaan liitto edellyttää tarkennuksia kaavaratkaisuihin. 

> Linkki esitykseen (pdf)


Uudenmaan liitosta valtakunnallisen ”Kasvua kansainvälisistä osaajista”-EAKR-hankehaun välittävä toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt Uudenmaan liiton toimimaan valtakunnallisen "Kasvua kansainvälisistä osaajista" -EAKR-hankehaun välittävänä toimielimenä, joka vastaa laillisuus-, ohjelmanmukaisuus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Hakuun on osoitettu 1,7 miljoonaa euron rahoitus. Tarkoituksena on synnyttää konkreettisia toimenpiteitä kansainvälisten osaajien osaamisen kanavoimiseksi lisäarvoksi alueiden elinkeinoelämälle.

> Linkki esitykseen


Uudenmaan liiton hallintosäännön 2017–2018 hyväksyminen

Liiton hallintosääntö uudistetaan vastaamaan kuntalain muutoksia.

> Linkki esitykseen


Muutos maakuntahallituksen päätösvallan delegointiin koskien EAKR-hankkeiden rahoituspäätöksiä

EAKR-hankkeiden hyväksymisprosessia päivitetään niin, että ensisijainen rahoituspäätöksen hyväksyjä on aluekehittämisen vastuualueen johtaja.

> Linkki esityksen


Maakuntaohjelman 2018–2021 laadinnan tilannekatsaus tiedoksi

> Linkki esitykseen


Uusimaa-ohjelman toteutuminen ja aluesuunnittelun seurantakatsaus vuonna 2016 tiedoksi

> Linkki esitykseen


Oikaisuvaatimukset maakuntajohtajan päätöksistä Uudenmaan Suomi 100 -avustuksiin:

- Nordic Fashion Week ry; hylätään > Linkki esitykseen

- Kuusijärven Jääkarhut ry; hylätään  > Linkki esitykseen

- Invalidisäätiö; hylätään > Linkki esitykseen


Osavuosikatsaus 1/2017 tiedoksi

> Linkki esitykseen


Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen


Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen


Johtajien päätökset

> Linkki esitykseen


Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen


Vaalien valmistelutoimikunnan varajäsenen vaihtuminen

> Linkki esitykseen


Kokousaikataulu 2017

> Linkki esitykseen


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
Paula Autioniemi
, puh. 040 737 8050Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi