rss Tiedotteet

24.4.2017

Maakunnan toimiala jää Uudellamaalla kapeammaksi kuin muualla maassa

Portaissa. Kuva Tuula Palaste

Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevan lakiesityksen tavoitteet eivät täysin toteudu Uudellamaalla. Lain tavoitteena on yhdistää alueen kehittäminen sekä kasvupalvelujen järjestäminen ja toimeenpano laaja-alaiseksi maakunnan hoidettavaksi palvelukokonaisuudeksi. Uudenmaan erillisratkaisun eli perustettavan kasvupalvelukuntayhtymän myötä aluekehittämisen keskeinen työväline, kasvupalvelut, on poissa maakunnan toimialasta.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Uudenmaan kuntien asema jää kasvupalveluja koskevan päätöksenteon osalta heikoksi. Kuntayhtymän toiminta valmistellaan ilman pääkaupunkiseudun ulkopuolisia kuntia, vaikka päätökset velvoittavat kaikkia maakunnan kuntia.

Uudenmaan liiton mukaan olisi vielä syytä harkita mahdollisuutta, jossa pääkaupunkiseudun kunnat vastaavat omalta osaltaan kasvupalveluidensa järjestämisestä ja maakunta muiden Uudenmaan kuntien kasvupalveluiden järjestämisestä.

Vaaleilla valittavan Uudenmaan maakuntavaltuuston mahdollisuus vaikuttaa alueensa kehitykseen on jäämässä rajallisemmaksi kuin valtuustojen muissa maakunnissa. Myös kansalaisten yhdenvertaisuus kärsii: miten turvataan kansalaisten yhtäläinen äänioikeus maakuntavaaleissa kun maakuntahallinnon tehtävät ovat erilaiset eri puolilla maata.

Lisäksi lakiesityksen ongelmana on, että se tähtää vain aluekehittämisen ja kuntapalvelujen yhteensovittamiseen. Esimerkiksi kaavoitukseen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä ei ole arvioitu osana kokonaisuutta.

Uudenmaan liitto nosti näitä näkökulmia esille maakuntahallituksen 24.4. hyväksymässä liiton lausunnossa lakiesitykseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä Uudenmaan erillislaista.

> Lue lausunto maakuntahallituksen kokousasiakirjoista


Lisätietoja:

Aluekehittämisen johtaja Juha Eskelinen, puh. 040 575 2993

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi