rss Tiedotteet

31.5.2017

Uusimaa-kaavan OAS-palautteesta hyvät eväät kaavatyöhön

Uusimaa-kaavaUusimaa-kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS oli julkisesti kommentoitavana helmi–maaliskuussa. Suunnitelmasta saatiin runsaasti hyödyllistä palautetta. Etenkin kestävyyden teema kirvoitti kommentteja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, sisällöstä, kaavaa varten tehtävistä selvityksistä ja vaikutusten arvioinnista. Lisäksi siinä avataan, miten kaavan laadintaan voi osallistua kaavatyön eri vaiheissa.

Varhainen vuorovaikutus ja selkeät aineistot tärkeitä

− Saimme suunnitelmasta yhteensä 50 palautetta niin kunnilta, viranomaisilta, etujärjestöiltä, yhdistyksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin, kertoo Uudenmaan liiton kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka.

− Suurin osa saadusta palautteesta koski odotetusti Uusimaa-kaavan osallisuutta ja vuorovaikutusta. Kaavan valmistelijoille korostettiin, että kaavatyössä on tärkeää pitää mukana keskeiset yhteistyötahot ja palautemahdollisuus tulee antaa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.

−Erityisesti valmisteluvaiheen vuorovaikutusta riittävän havainnollisine aineistoineen pidettiin tärkeänä kaavan tiukka aikataulu huomioiden. Myös Uusimaa-kaavan koordinointi ja yhteensovittaminen sen rinnalla etenevien seutusuunnittelun prosessien, kuten Helsingin seudun MAL2019-työn kanssa nähtiin olennaisena, toteaa Mansikka.

Hän jatkaa, että merkittävä osa kommenteista koski suunnitelman keskeisiä kaavatavoitteita ja Uusimaa-kaavan uudenlaista kaksiportaista esitystapaa. Kaavan yleispiirteisyys, uusi esitystapa ja strategisempi ote nähdään hyvänä muutoksena. Sen toivotaan selkiyttävän nykyistä hankalasti hahmotettavaa kaavakokonaisuutta.

− Myös kaavan kehittämistä toteuttamisjärjestystä ohjaavampaan suuntaan pidettiin pääosin hyvänä ideana. Se toisi kaavaratkaisuihin realismia, mutta edellyttäisi entistä enemmän yhteistyötä esimerkiksi kuntien kanssa. Kaavan tavoitteiden konkretisointia toivottiin etenkin sen suhteen, miten tavoitteet tarkentuisivat kullakin eri seudulla, täsmentää Mansikka.

Polkupyöriä Hangossa. Kuva Tuula Palaste

Palautteissa korostui kestävyys

Saadun palautteen tärkeimmäksi aihekokonaisuudeksi nousi kestävyyden teema, kuten kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkuminen sekä ilmastonmuutokseen varautuminen.

− Liikenteen ja liikkumisen osalta palautteissa korostuivat lentoaseman vaikutukset, joukkoliikenne sekä Uudenmaan rooli ylimaakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien solmukohtana. Lisäksi kommentteja annettiin viherrakenteeseen, metsätalouteen, luonnonvaroihin sekä bio- ja kiertotalouteen liittyen. Yksittäisinä aiheina palautteessa nousivat esille paitsi tietyt viheralueet myös ampumaratojen merkitys harrastajille.

− Käymme nyt suunnitelmasta saadun palautteen perusteellisesti läpi. Esille nousseiden näkökohtien toimivuus ja vaikutukset arvioidaan huolella. Sen jälkeen on vuorossa kaavan tavoitteiden ja sisällön tarkentaminen seutukohtaisesti alueiden tarpeet ja vahvuudet huomioiden. Tarkennukset kirjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitykseen tulevana syksynä, Mansikka summaa.

Tutustu:

> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 2.8 MB)


Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 524 9186


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi