rss Tiedotteet

14.6.2017

Kansainväliset osaajat vauhdittamaan kasvua – rahoitettavien hankkeiden haku käynnissä

Kokous. Kuva Pixabay

Valtakunnallinen Kasvua kansainvälisistä osaajista -rahoitushaku on käynnistynyt ja on avoinna 25. syyskuuta asti. Rahoitusta on jaossa kolme miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa on varattu EAKR-hankkeille je 1,3 miljoonaa ESR-hankkeille. Haun rahoittajina toimivat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.

Uudenmaan liitto on avannut EAKR-haun, joka koskee Suomen rakennerahasto-ohjelma erityistavoitteita ”Uuden liiketoiminnan luominen” ja ”Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen”.

Hämeen ELY-keskus on avannut ESR-haun, joka puolestaan koskee ohjelman erityistavoitetta ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.

Osaamisesta kasvua

Kansainväliset osaajat ovat haussa kohderyhmä, joiden arvokas osaamispääoma on tarkoitus saada hanketoimilla edistämään suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoituksen hakija voi olla esimerkiksi elinkeinojen kehittämisorganisaatio, tutkimus- ja koulutuslaitos, julkisyhteisö tai yhdistys.

Kansainväliset osaajat mielletään kohderyhmänä laajasti. Heitä voivat olla maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja verkostoja. Tällaisia  osaajia ovat esimerkiksi opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

Suuri joukko rahoitushausta kiinnostuneita osallistui 14. kesäkuuta pidettyyn hakuinfoon sekä paikan päällä Helsingissä että verkon välityksellä. 

> Tutustu hakuilmoitukseen

> Katso hakuinfon materiaalit

> Lisätietoa rakennerahastot.fi-palvelussa

Taustalla ministeriön agenda

Kasvua kansainvälisistä osaajista on työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä agenda. Agendan avulla kanavoidaan kansainvälisten osaajien asiantuntemus, verkostot, innovaatiopotentiaali ja muu osaaminen lisäarvoksi Suomen elinkeinoelämälle.

Samalla maahan houkutellaan kansainvälisiä osaajia sekä hyödynnetään heidän osaamistaan ja verkostojaan investointien tavoittelussa.

> Lue lisää agendasta

 

Lisätietoja:                                  

EAKR-hankkeet, Uudenmaan liitto:

Anu Heinonen, rakennerahastoasiantuntija, puh. 040 1824 828
Hanna Laaksonen, ohjelmajohtaja, puh. 040 574 8930


ESR-hankkeet, Hämeen ELY-keskus:

Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija, puh. 029 5021 264


Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda, työ- ja elinkeinoministeriö:

Laura Lindeman, erityisasiantuntija, puh. 029 504 7205, 050 408 9932


 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi