rss Tiedotteet

19.6.2017

Maakuntahallituksen päätökset 19.6.2017

Maakuntahallitus 2, kuva Milla Aalto

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 19. kesäkuuta. Hallitus hyväksyi Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotuksen lausuntovastineet ja päätti kaavaan tehtävistä tarkistuksista. Sote- ja maakuntauudistuksessa päätettiin käynnistää projekti, joka ryhtyy toteuttamaan väliaikaisen toimielimen tehtäviä. 

Uudenmaan toinen vaihemaakuntakaava, Östersundomin maakuntakaavaehdotus: lausuntoihin laaditut vastineet ja saatu lausunto Natura-arvioinneista

Maakuntahallitus hyväksyi Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet. Alkusyksystä nähtäville asetettava kaavaehdotus päätettiin valmistella suoran metrolinjauksen pohjalta. Sitä puolsi valtaosa lausunnonantajista.

Uudenmaan ELY-keskus edellytti tarkistuksia kaavaehdotukseen lausuessaan sen Natura-arvioinneista. Natura-lausunnon ja muiden lausuntojen johdosta kaavakarttaan päätettiin tehdä neljä muutosta.

Muutokset ovat:
- lisätään Helsinki–Porvoo-runkovesijohto
- tarkennetaan joukkoliikenteen merkintöjen sijainteja kaava-alueen länsiosassa
- laajennetaan Salmenkallion–Kasabergetin luonnonsuojelualuetta.
- laajennetaan Salmenkallion ja Sipoonkorven välistä virkistysaluetta.

Lisäksi selvitetään tarvetta osoittaa virkistysalueita Salmenkallion–Kasabergetin alueelle.

Nähtäville asetettava kaavaehdotus tulee maakuntahallituksen hyväksyttäväksi elokuun kokoukseen.

> Linkki esitykseen (pdf)


Sote- ja maakuntauudistusprojektin jatkaminen

Sote- ja maakuntauudistuksessa päätettiin käynnistää uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelu projektina, sillä maakuntalakipaketin voimaantulo on lykkääntynyt. Väliaikaisen toimielimen tehtäviä toteuttamaan ryhtyvä projekti jatkuu siihen saakka kunnes lait tulevat voimaan.

Uudenmaan liitto aloittaa valmistelijoiden rekrytoinnit ja vuokraa Helsingin kaupungilta toimitilat projektille. Rekrytoinnit tehdään avoimella haulla.

> Linkki esitykseen


Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Uudenmaan liiton mukaan uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat sisällöltään pääosin perustellut ja toimivat. Helsingin seudun erityiskysymykset tulisi kuitenkin huomioida tavoitteissa vahvemmin. Kaupungistumisen voimistuminen aiheuttaa esimerkiksi merkittävää liikenneinvestointien tarvetta.

Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämistä koskevia tavoitteita on syytä ottaa mukaan, sillä niillä on merkitystä koko Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Lisäksi kaivataan tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi elinympäristön viihtyisyyteen, rakentamiseen, päästöihin ja liikenneturvallisuuteen.

> Linkki esitykseen


EAKR-rahoituspäätökset:

- DaaS - Open Data as a Service; myönteinen

> Linkki esitykseen

- Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa); myönteinen

> Linkki esitykseen


Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituspäätökset:

- SIFT - sosiaali- ja terveydenhuollon integraation paikat paljon palveluja saavien asiakkaiden palveluprosesseissa; myönteinen

> Linkki esitykseen

- Digital Health Growth Track; myönteinen

> Linkki esitykseen

- Fiksu Kalasatama Co-Designing Wellbeing; myönteinen

> Linkki esitykseen

- Tehokokeilut - Työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevat nuorten terveys- ja hyvinvointineuvonnan kokeilut Uudellamaalla; kielteinen

> Linkki esitykseen

- Potilaan kokeman terveystiedon hyödyntäminen digitaalisesti hoidossa; kielteinen

> Linkki esitykseen

- Ennustemalli lapsuuden ylipainon kehityksestä sekä ylipainon yhteydestä lasten terveyteen ja terveyspalvelujen käyttöön; kielteinen

> Linkki esitykseen

- Memodance - tanssi muistisi edestä!; kielteinen

> Linkki esitykseen

- Finnish Innovations, Practice & Knowledge Exchange (FINNPACK) ; kielteinen

> Linkki esitykseen


Maakuntahallituksen esitykset elokuussa kokoontuvalle uudelle maakuntavaltuustolle:

- Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta

> Linkki esitykseen

- Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

> Linkki esitykseen

- Maakuntahallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta

> Linkki esitykseen

- Tarkastuslautakunnan valinta

> Linkki esitykseen

- Kielellisten palveluiden toimikunnan valinta

> Linkki esitykseen


Vuoden 2016 arviointikertomus tiedoksi

> Linkki esitykseen


Maakuntahallituksen strategisesti merkittävien kokouksien kutsukäytännön jatkaminen

> Linkki esitykseen


Maakuntahallituksen hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi sekä eräiden toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen

> Linkki esitykseen


Uudenmaan liiton päätösten nähtävillä pito ja ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

> Linkki esitykseen


Uudenmaan liiton asiakirjoja koskevien taksojen ja maksujen hyväksyminen

> Linkki esitykseen


Uudenmaan liiton virkarakenteen päivittäminen

> Linkki esitykseen


Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen


Johtajien päätökset

> Linkki esitykseen


Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen


Kokousaikataulu 2017

> Linkki esitykseen

--


> Kokouksen esityslista


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä,
puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
Paula Autioniemi
, puh. 040 737 8050Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi