rss Tiedotteet

21.8.2017

Maakuntahallituksen päätökset 21.8.2017

Outi MäkeläMaakuntahallitus piti kauden viimeisen kokouksensa maanantaina 21. elokuuta. Hallitus päätti muun muassa neljännen vaihemaakuntakaavan voimaan tulosta. Puheenjohtaja Outi Mäkelä lopetti kauden hyvillä mielin ja kiitteli työteliästä hallitusta.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle maakuntavaltuuston päätöksestä 24.5.2017 tehdyistä valituksista koskien Uudenmaan neljättä vaihemaakuntakaavaa

Toukokuussa maakuntavaltuuston hyväksymästä neljännestä vaihemaakuntakaavasta on tehty Helsingin hallinto-oikeuteen 11 valitusta. Valitukset koskevat kaavan ratkaisuja Malmin lentokentän, Sipoon Bastukärrin logistiikka-alueen, Porvoon merialueen tuulivoimavarauksen sekä viherrakenteen ja luontoarvojen osalta.

Maakuntahallitus hyväksyi liiton lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Sen mukaan valitukset eivät anna aihetta kaavan muuttamiselle.

> Linkki esitykseen

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan määrääminen tulemaan voimaan ja voimassa olevan kaavan kumoutuminen

Maakuntahallitus päätti määrätä neljännen vaihemaakuntakaavan astumaan voimaan. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaan maakuntahallitus voi määrätä kaavan voimaan, vaikka siitä olisi tehty valituksia. Ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja.

> Linkki esitykseen

Maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessi tiedoksi

> Linkki esitykseen

Jäsenkuntien äänimäärien vahvistaminen

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan valinta

> Linkki esitykseen

Uusimaa 2019 -hankkeen ohjausorganisaation tarkistaminen

> Linkki esitykseen

Asiantuntijapalvelun hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen ICT-asioiden valmisteluun; lisähankinta

> Linkki esitykseen  

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoituspäätös: Etelä-Suomen tavaralogistiikan järjestelmän tehostaminen - toimenpiteet ja kehityspolut; myönteinen

> Linkki esitykseen

Vaalien valmistelutoimikunnan varajäsenien vaihtuminen: Julianna Kentalan tilalle Maaria Parry sekä Hanna Isbomin tilalle Laura Ylitalo

> Linkki esitykseen

Osavuosikatsaus 2/2017 tiedoksi

> Linkki esitykseen

Ilmoitusasioita

Uuden kuntavaalikauden maakuntahallitus nimetään maakuntavaltuuston kokouksessa 29. elokuuta. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 11. syyskuuta.

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Johtajien päätökset

> Linkki esitykseenLisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi,
puh. 040 737 8050

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi