rss Tiedotteet

12.9.2017

Uudenmaan hankejohtajat on valittu – Lisää virtaa valmisteluun

kompassi kädessäUudenmaan sote- ja maakuntauudistusta toteuttava Uusimaa 2019 -hanke palkkaa 16 hankejohtajaa valmisteleman uuden maakunnan käynnistämistä. Maakuntajohtaja Ossi Savolainen päätti hankejohtajien valinnoista maanantaina.

– Saimme kiitettävän määrän hyviä hakemuksia näihin vaativiin tehtäviimme. Itse hakuprosessi oli yllätyksellinen, koska tieto uudistuksen siirtymisestä vuodella eteenpäin tuli kesken prosessin. Tämä vaikutti tehtävien resursointiin ja siihen, että jotkut tehtävät jätettiin täyttämättä, muutosjohtaja Markus Sovala taustoittaa rekrytointeja.

Hankejohtajista noin puolet työskentelee Uusimaa 2019 -hankkeessa osa-aikaisesti jatkaen samalla oman organisaationsa palveluksessa. Ensi töikseen johtajat tarkentavat uudistuksen hankesuunnitelmaa ja aikataulutusta. Hankejohtajien vastuulla on tulevan maakunnan rakenteen ja palvelukokonaisuuksien suunnittelu 1,6 miljoonalle uusmaalaiselle.

Seitsemän johtajaa käynnistämään hallintoa, taloutta ja viestintää

Henkilöstöjohtajaksi valittiin Outi Sonkeri. Valtiotieteiden maisteri Sonkeri työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtajana. Hän jatkaa työtään myös taustaorganisaatiossaan.

Hallintojohtajan tehtävässä aloittaa oikeustieteen kandidaatti Lauri Tanner. Hän jatkaa työtään HUSin hallintojohtajana Uusimaa 2019 -projektin ohessa.

Valtiotieteiden maisteri Tero Manninen aloittaa kokoaikaisena viestinnän hankejohtajana. Hän tulee mukaan muutosprojektiin Kevasta asiakkuustoiminnan kehittämispäällikön paikalta.

Budjettijohtajan tehtävistä vastaa valtiotieteiden ja filosofian maisteri Markus Syrjänen. Hän jatkaa samalla työssään Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintojohtajana.

Projektin rahoitusjohtaja on Ilari Soosalu. Kauppatieteiden maisteri Soosalu siirtyy kokoaikaiseen rahoitusjohtajan tehtävään Suomen Kuntaliitosta kuntatalouden johtajan paikalta.

Strategiajohtajana aloittaa valtiotieteiden maisteri Markus Pauni. Hän vastaa muun muassa maakunnan strategiaprosessin suunnittelusta ja muutosvaiheen maakuntastrategian luomisesta. Hän myös osallistuu maakuntakonsernin strategisen ohjauksen ja johtamisjärjestelmän suunnitteluun. Pauni siirtyy kokoaikaiseen tehtävään Kuntaliiton strategiapäällikön paikalta.

Kehittämispäällikkö Eero Venäläinen vastaa muiden kuin sote- ja pelastustoimintojen kehittämisen tiekartasta. Hän myös selvittää maakunnan tietotarpeita ja organisointia. Venäläisen tehtävä on osa-aikainen ja hän jatkaa samalla Uudenmaan liitossa kehittämispäällikkönä.

Soten monipuoliset tehtävät jakautuvat useille johtajille

Sote-palvelutuotannon (perustaso) osa-aikaisena projektijohtajana aloittaa valtiotieteiden maisteri Pia Panhelainen. Hän jatkaa samalla Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajana.

Liikelaitoksen alueorganisaation valmistelutehtävät jaettiin. Keski-Uudestamaasta Pirjo Laitinen-Parkkonen ja läntisestä Uudestamaasta Mira Uunimäki. Uunimäki siirtyy tehtävään Lohjan kaupungin palvelualuejohtajan paikalta. Osa-aikaisesti projektissa työskentelevä Laitinen-Parkkonen jatkaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtajana. Itäisen Uudenmaan ja ruotsinkielisen palvelun osalta neuvottelut ovat vielä kesken.

Sote-viranomaistoiminnan johtamisesta vastaavana työparina toimivat valtiotieteiden maisteri Satu Koskela ja lääketieteen tohtori Teppo Heikkilä. Koskela siirtyy tehtävään Etelä-Suomen aluehallintoviraston johtajan paikalta ja Heikkilä sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatehtävistä. Heidän työnsä hankkeessa on kokoaikaista.

Sote-sopimusjohtamisesta vastaa lääketieteen ja oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen. Hän jatkaa myös HUSin hallintoylilääkärin tehtävässä.

Sote-osallisuusjohtajiksi on valittu Leena Turpeinen ja Pirjo Marjamäki. Psykiatrian erikoislääkäri Turpeinen jatkaa samalla Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön tehtävässään. Yhteiskuntatieteiden maisteri Marjamäki koordinoi tutkimusyhteistyötä ja jatkaa samanaikaisesti työtään Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan johtajana.

Sote-integraatiojohtajan osa-aikaiseen tehtävän ottaa vastaan yleislääketieteen erikoislääkäri Matti Lyytikäinen. Hän jatkaa samalla työtään Espoon kaupungin vanhusten palveluiden johtajana.

Haussa olleista tehtävistä täyttämättä jätettiin tässä vaiheessa sote-palvelutuotannon (vaativa taso) projektijohtajan tehtävä, omistajaohjausjohtajan tehtävä, strategiajohtajan tehtävä sekä tilajohtajan tehtävä. Näiden tehtävien täyttämisestä tiedotetaan myöhemmin.

Hankejohtajien määräaikaiset tehtävät sijoittuvat Uudenmaan liiton alaiseen Uusimaa 2019 -hankkeeseen ja ne siirretään Uudenmaan maakuntaan, kun maakunta perustetaan. Valitut henkilöt aloittavat tehtävissään syksyn aikana hankkeen työtiloissa Kallion virastotalossa.


Lisätietoja:

Markus Sovala, muutosjohtaja
040 664 6091
Twitter: @MarkusSovala

Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja
040 631 5011
Twitter: @aronkyto


Lue myös:

Tiedote 12.9.2017: Uudenmaan ICT-projektijohtajat ja osa asiantuntijoista on valittu

Uutista päivitetty: 4.10.2017 klo 11.00: Lisätty Paunin ja Venäläisen tiedot ja poistettu yhden hankejohtajan nimi neuvotteluiden keskeneräisyyden vuoksi.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi