rss Tiedotteet

25.9.2017

Uudenmaan älykäs erikoistuminen kiinnosti Itämerikonferenssissa Potsdamissa

Paneeli, BSSSCUudenmaan älykäs erikoistuminen oli vahvasti esillä Itämeren alueen poliittisen yhteistyöjärjestön (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) vuosikonferenssissa Potsdamissa, Saksassa 20.–21. syyskuuta. Konferenssi kokosi yhteen miltei pari sataa Itämeren alueen johtavaa poliitikkoa ja virkamiestä sekä akateemisen ja järjestömaailman edustajaa.

Tilaisuuden pääteemat olivat EU:n koheesiopolitiikka, Itämeren ympäristön tila, nuorisotyö sekä Pohjoinen ulottuvuus. Uudenmaan liitto on BSSSC-järjestön aktiivinen jäsen ja maakuntajohtaja Ossi Savolainen edustaa Suomea järjestön hallituksessa.

Ossi Savolainen, BSSSCSavolainen esitteli konferenssissa Uudenmaan älykkään erikoistumisen onnistumisia. Hän korosti puheenvuorossaan älykkään erikoistumisen merkitystä strategisen aluekehittämisen välineenä.

– Uudellamaalla on onnistuttu hyödyntämään tehokkaasti älykästä erikoistumista maakunnan kilpailukyvyn edistämisessä lähtien paikallisista olosuhteista, Savolainen sanoi.

Konferenssin loppupäätelmiin kirjattiin vaatimus älykkään erikoistumisen teeman jatkamisesta myös seuraavalla EU-rahoituskaudella. Uudenmaan liitolla oli vahva panos siihen, että teema pidettiin edelleen mukana. Liitto vastasi myös aihetta käsitelleen työpajan järjestämisestä.

Markku Markkula toi konferenssiin Alueiden komitean terveiset. Markkula toimii Alueiden komitean varapuheenjohtaja. Hän kertoi puheenvuorossaan alueellisista innovaatioekosysteemeistä.

Muut konferenssin puhujat edustivat muun muassa EU:n komissiota, Itämeren alueen järjestöjä sekä Branderburgin ja Saksan korkeaa alue- ja keskushallintoa.


Kuva 1: Älykkään erikoistumisen asiantuntijapaneelissa käytiin vilkasta keskustelua, puheenjohtajana Krista Taipale

Kuva2: Ossi Savolainen kertoi Uudenmaan onnistumisista älykkäässä erikoistumisessa


Lisätietoja:

Krista Taipale, toimiston päällikkö, Helsinki EU Office,
puh. +32 498 126 000Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi