rss Tiedotteet

23.10.2017

Maakuntahallituksen päätökset 23.10. – Östersundomin kaava nähtäville

Outi Mäkelä, kuva Milla AaltoMaakuntahallitus päätti asettaa Östersundomin maakuntakaavaehdotuksen nähtäville ja hyväksyi Uusimaa-kaavan suunnitteluperiaatteet. Hallitus nimesi myös aluekehittämistoimia yhteen sovittavan maakunnan yhteistyöryhmän. Kokouksen jälkeen pidettiin aamukoulu, jonka aiheena oli uuden maakunnan strategian valmistelu.

Östersundomin maakuntakaavaehdotus; nähtäville asetettava kaavaehdotus

Östersundomin maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville. Nähtäville asetettavaan ehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset:

 • Laajennettu Salmenkallion ja Sipoonkorven välistä virkistysaluetta
 • Tarkennettu joukkoliikenteen merkintöjen sijainteja
 • Lisätty runkovesijohto Helsinki–Porvoo

Kaavaehdotuksessa Salmenkallion-Kasabergetin ja Talosaaren alueet esitetään niin sanottuina maakuntakaavan valkoisina alueina. Ratkaisulla pyritään vähentämään Natura-alueille virkistyskäytöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Kaavan metrolinjauksena on Suora vaihtoehto. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa.

Asian palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestettiin. Käsittelyä jatkettiin äänin 11–3, yksi poissa.

> Linkki esitykseen

Uusimaa-kaava 2050: suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen

Uusimaa-kaavan suunnitteluperiaatteet on nimetty seuraavasti:

 • Kasvu kestäville vyöhykkeille
 • Elinvoimaisten keskuksien verkosto
 • Liikutaan kestävästi
 • Hyvin saavutettava Uusimaa
 • Erikoistuvat seudut ja elinkeinot
 • Vetovoimainen ympäristö
 • Toimiva yhdyskuntatekninen huolto ja kestävä energia

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat koko suunnittelualueelle laadittavan strategisen rakennekaavan sekä kolmelle seudulle laadittavien vaihekaavojen ratkaisuja. Periaatteissa määritellään, miten kaavan suunnittelukysymyksiä tullaan ratkomaan.

> Linkki esitykseen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen toimikaudelle 2017–2020

Maakunnan yhteistyöryhmään uusmaalaisilta tahoilta pyydettyjen ehdokkaiden lisäksi maakuntahallitus valitsi maakunnan liittoa ja sen jäsenkuntia edustavat henkilöt ja varaedustajat sekä yhteistyöryhmän puheenjohtajiston:

 • Markku Markkula pj., varajäsen Kimmo Oila
 • Arja Karhuvaara, varajäsen Matias Pajula
 • Kaarin Taipale 2 vpj., varajäsen Irma Pahlman
 • Kimmo Kiljunen, varajäsen Mimmi Asikainen
 • Minerva Krohn 1 vpj., varajäsen Hannu Oskala
 • Tiina Elo, varajäsen Timo Juurikkala
 • Mia Heijnsbroek-Wirén, varajäsen Anders Adlercreutz
 • Pasi Salonen, varajäsen Karin Zeiger

Lisäksi Petri Knaapinen Uudenmaan ELY-keskuksesta valittiin 3. varapuheenjohtajaksi.

> Linkki esitykseen

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen

Korjaukset esityslistatekstiin: Rainer Lahti edustaa Espoota ja Tero Kovala edustaa Kirkkonummea.

> Linkki esitykseen

Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen

Korjaus esityslistatekstiin: Paula Teinonen-Lahden varajäsen on Tatu Chanth Porvoosta.

> Linkki esitykseen

Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen

> Linkki esitykseen  

Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä Pentti Pulkkiselle ja uuden varajäsenen valinta

> Linkki esitykseen

Tarkastuslautakunnan valintapäätöksen korjaaminen

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen: Anssi Aura Antti Karin tilalle, Vantaa

> Linkki esitykseen

Edustajan nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudella 2017–2020

> Linkki esitykseen

Maakuntahallituksen toimivallan delegointi sekä toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen; Valtionavustuksen siirto, ICT-hanke

> Linkki esitykseen

Talousarvion 2018 laadinnan lähtökohdat tiedoksi

> Linkki esitykseen

Osavuosikatsaus 3/2017 tiedoksi

> Linkki esitykseen

Uudenmaan liitossa hallinnoitavien projektien yhteenveto 2017 tiedoksi

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen

Hankintapäätös: Maakuntaparlamentti 23.–24.11.2017

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä,
puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
Paula Autioniemi
, puh. 040 737 8050

Kuvassa: puheenjohtaja Outi Mäkelä, kuvaaja: Milla Aalto


 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi