rss Tiedotteet

25.10.2017

EAKR-rahoitushaku avautunut – Teemoina uuden tiedon hyödyntäminen ja kilpailukyky

Rahoitus3Euroopan aluekehittämisrahaston hankerahoituksen haku on avautunut ideavaiheella Etelä-Suomessa. Kuuden maakunnan alueella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä. Kullakin maakunnalla on kattoteemaa täydentäviä omia painotuksiaan.

Käynnistyvässä haussa etsitään erityisesti niin sanottuja ylimaakunnallisia hankkeita, joissa on mukana kumppaneita useammasta maakunnasta. Yhteishankkeita toivotaan varsinkin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuista.

Erillisteema kansainvälisille hankkeille

Rahoitusta on lisäksi haettavana on kansainvälisyyttä ja yritysyhteistyötä korostavaan erillisteemaan "Cleantech-alan kansainvälistyminen Itämeren alueella". Hankkeiden toivotaan tarttuvan uusien haasteellisten markkina-alueiden kartoittamiseen sekä kaupallisen yhteistyön edistämiseen Itämeren alueen toimijoiden kesken.

Kansainvälisissä hankkeissa eteläsuomalaisten hakijoiden kumppanit hakevat rahoitusta oman maansa viranomaisilta.

Kaksivaiheinen haku innostaa ideoimaan

Syksyn haussa jatketaan Etelä-Suomessa hyväksi havaittua kaksivaiheista hakumenettelyä. Hakijat voivat toimittaa projektista kevyen aiesuunnitelman Uudenmaan liittoon marraskuun loppuun mennessä. Raskasta hakemusrumbaa vapaamuotoisemman ykkösvaiheen toivotaan innostavan ideanikkarit liikkeelle.

Kaikki ideat arvioidaan ja niistä annetaan palaute. Parhaat ehdotukset jatkavat maaliskuussa järjestettävään haun toiseen vaiheeseen, jolloin jätetään varsinaiset sähköiset hankehakemukset.

> Lue lisää hakuilmoituksesta rakennerahastot.fi-sivustolla


                                                                                                                             Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, puh. 040 507 9998Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi