rss Tiedotteet

20.11.2017

Maakuntahallituksen päätökset 20.11. – Uusimaa-ohjelma eteni valtuustoon

Nuija, kuva Kosti KeistinenUudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 20. marraskuuta. Hallitus hyväksyi Uusimaa-ohjelma 2.0 -asiakirjan ja sen ympäristöselostuksen sekä merkitsi tiedoksi ohjelman toimeenpanosuunnitelman ja rahoitussuunnitelman. Lisäksi päätettävänä oli muun muassa liiton kannanotto koheesiopolitiikka 2020+ -valmisteluun.

Uusimaa-ohjelman 2.0 ja sen ympäristöselostuksen hyväksyminen

Maakuntahallitus päätti esittää lausuntojen pohjalta viimeisteltyä Uusimaa-ohjelma 2.0 -asiakirjaa ja sen ympäristöselostusta hyväksyttäväksi maakuntavaltuustolle. Uusimaa-ohjelma on maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Se sisältää maakunnan vision 2050 sekä Uudenmaan kehittämistyön strategiset painotukset, tavoitteet ja toimenpiteet lähivuosille. Ohjelmasta saatiin 49 lausuntoa ja 18 epävirallista kommenttia.
> Linkki esitykseen

Uusimaa-ohjelman 2.0 toimeenpanosuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma 2018–2019 tiedoksi

> Linkki esitykseen

Uudenmaan liiton kannanotto koheesiopolitiikan 2020+ valmisteluun

Liitto totea, että rakennerahastoista tulevan rahoituksen tulee kattaa jatkossakin koko Suomen alue ja että rahoituksen tulee kohdistua toimintaan, josta saadaan erityistä eurooppalaista lisäarvoa. Kannanotossa nostetaan erityisesti esille kaupunkien merkitys taloudellisen kasvun moottoreina ja innovaatiotoiminnan keskittyminä. Tärkeän pidetään myös rakennerahasto-ohjelmien hallinnollisen taakan vähentämistä ja sääntelyn yksinkertaistamista.
> Linkki esitykseen

Uudenmaan liiton maakuntakaavojen tilannekatsaus maakuntavaltuustolle tiedoksi

> Linkki esitykseen

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelurakenne Uudellamaalla maakuntavaltuustolle tiedoksi

> Linkki esitykseen

Valinnanvapaustilannekatsaus maakuntavaltuustolle tiedoksi

> Linkki esitykseen

Uusimaa-kaava 2050: seutujen erityiskysymykset tiedoksi

> Linkki esitykseen

Uusimaa 2019-projektin toimistotilojen vuokraaminen, Kallion virastotalon 8. kerros

> Linkki esitykseen

Maakuntahallituksen hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi sekä eräiden toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen

> Linkki esitykseen

Luottokorttien hankkiminen Helsinki EU Officen ja Uusimaa 2019 -projektin käyttöön

> Linkki esitykseen

Etelä-Suomen tavaralogistiikan järjestelmän tehostaminen - toimenpiteet ja kehityspolut -hankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen

Vaalien valmistelutoimikunnan jäsenen vaihtuminen

> Linkki esitykseen

Rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen siirtyminen ELY-keskuksista ja maakunnan liitoista maakuntiin 1.1.2020 alkaen

> Linkki esitykseen

Vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

Kokousaikataulun 2018 hyväksyminen

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
Paula Autioniemi
, puh. 040 737 8050

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi