rss Tiedotteet

11.12.2017

Maakuntahallituksen päätökset 11.12. – Lausunto valinnanvapauslaista

Outi Mäkelä. Kuvaaja Seija EloMaakuntahallitus antoi Uudenmaan liiton lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslain luonnoksesta tiukentaen pohjaesityksen kantoja. Vuoden uusmaalaiseksi kyläksi maakuntahallitus nimesi Loviisan Strömforsin.

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Maakuntahallitus kävi vilkkaan keskustelun lausunnon sisällöstä ja linjasi kuuteen hallituksen valmistelussa esittämään kysymykseen pohjaesitystä kriittisemmät näkemykset. Muutokset koskivat muun muassa kielellistä tasa-arvoa, asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa ja palvelujen yhdenvertaista saatavuutta sekä maakunnan vaikutusvaltaa järjestämisvastuun toteuttamisessa. Maakuntajohtaja Ossi Savolaisen ja hallituksen jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin (r, Loviisa) muutosesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Uudenmaan liitto painottaa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossaan, että maakunnilla oltava aito mahdollisuus vaikuttaa markkinoiden avaamisen laajuuteen ja aikatauluun. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti eivät ole valmiita heti, vaan sisällön tarkempi määrittäminen, kehittäminen ja toteutus on hoidettava asteittain.

Liiton mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen valinnanvapaus ja asiakassetelin käyttö erikoissairaanhoidon leikkaus- ja vastaanottotoiminnassa aiheuttavat riskin päivystystoiminnan järjestämiselle ja suuronnettomuuksiin varautumiselle. Maakunnille tulee jättää mahdollisuus päättää asiakassetelien käytöstä ja käytön rajoittamisesta, kun se on tarpeellista taloudellisten, toiminnallisten tai muiden perusteltujen syiden takia, lausunnossa esitetään.

Lakiluonnoksen mukaan sote-keskukset aloittaisivat kaikissa maakunnissa 1.1.2021. Uudenmaan liitto näkee vuonna 2022 toteutettavan ”pakkolistautumisen” lähimpään sote-keskukseen ongelmallisena ja sen perustelut huonoina. Sote-keskusmarkkina on tuolloin jo muodostunut ja pakkolistaaminen on turha. Esitys pakkolistautumisesta tuleekin poistaa lakiluonnoksesta, Uudenmaan liitto esittää.

Palvelujen saatavuuden lisääntymisen myötä kysyntä maksuttomille tai vain asiakasmaksun edellyttäville terveyspalveluille tulee kasvamaan. Jos palvelujen tuottavuus ei samalla ratkaisevasti parane, kasvavat valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen kustannukset. Lausunnossa huomautetaan, että valinnanvapauden lisääminen aiheuttaa tällöin maakunnalle lisäkustannuksia.

Valinnanvapauden perimmäinen oikeutus ei Uudenmaan liiton mukaan liity kustannussäästöihin, vaan sen myönteiseen vaikutukseen palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Itse asiassa taloudelliset riskit ovat valinnanvapausuudistuksessa suuret, liitto muistuttaa.

> Lausunto kokouksessa hyväksytyssä muodossa (pdf)

> Linkki esitykseen

Vuoden uusmaalainen kylä 2018

Maakuntahallitus valitsi vuoden 2018 uusmaalaiseksi kyläksi Loviisan Strömforsin. Kylän toimijoiden yhteistyötä leimaa voimakas kehittämisen ote. Omaleimainen ja viehättävä ruukkikylä on säilytetty hienosti ja herätelty uuteen loistoon ympärivuotisilla tapahtumilla. Kylän aktiivit ovat myös temmanneet nuorison mukaan toimintaan.

> Erillinen tiedote valinnasta

> Linkki esitykseen

Uudenmaan liiton liittyminen Metropolis-järjestöön

Asia päätettiin jättää pöydälle.

> Linkki esitykseen

Älykäs erikoistuminen: Smart-up BSR -hankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 

Esittelijä poisti kokouksessa yhden muutosesityksistään, jolloin Pasi Salonen säilyy ohjaustoimikunnassa.

> Linkki esitykseen

Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 

> Linkki esitykseen

Vaihtoehdot tulevan maakunnan sähköpostiosoitteeksi ja verkkosivuosoitteeksi

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Sitoumus KL-Kuntahankintojen teleoperaattoripalvelut kilpailutukseen

> Linkki esitykseen


Kokousaikataulun 2018 hyväksyminen

> Linkki esitykseen

 


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877
Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
Paula Autioniemi
, puh. 040 737 8050

Kuvassa maakuntahallituksen pj Outi Mäkelä, kuva: Seija Elo

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi