rss Tiedotteet

12.2.2018

Maakuntahallituksen päätökset 12.2.2018 – Uusimaa-kaava lausunnoille

Uusimaa-kaava-LogoUudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 12. helmikuuta. Hallitus päätti muun muassa Uusimaa-kaavan valmisteluaineiston lähettämisestä viranomaisten lausunnoille ja yleisön kommentoitavaksi sekä Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen AIKO-rahoitushaun avaamisesta.

Uusimaa-kaava 2050: valmisteluaineiston lähettäminen lausunnoille ja kommentoitavaksi

Maakuntahallitus päätti pyytää Uusimaa-kaavan valmisteluaineistosta viranomaisten lausunnot ja uusmaalaisten kommentit. Lausunnonantajia varten annetaan kysymykset, jotka keskittävät palautteen kaavan jatkovalmistelun kannalta tärkeisiin asioihin. Kaavaehdotus valmistellaan kevään 2018 aikana valmisteluaineiston ja palautteen pohjalta.
> Linkki esitykseen

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) teemahaku 2018

Maakuntahallitus päätti avata Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen teemahaun 13. helmikuuta. Hakemusten jättöaika päättyy 16. maaliskuuta. Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka toteuttavat Uudenmaan älykkään erikoistumisen teemaa Ihmisten kaupunki. Hankkeiden tulee edistää avointa kaupunkikehittämistä, asukkaiden osallisuutta, palveluiden käytettävyyttä, yhteiskehittämisen muotoja, yksilön viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
> Linkki esitykseen

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin maakuntakaavaehdotus: muistutukset tiedoksi

Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 3. tammikuuta asti. Kaavasta annettiin 13 muistutusta, joihin laaditaan vastineet. Muistutukset koskivat muun muassa Purosillan ja Westerkullan alueita. Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen keväällä ja esittää kaavan hyväksymistä maakuntavaltuustolle.
> Linkki esitykseen

Uudenmaan laadullisen tilannekuvan valmistelu ja aluekehityskeskusteluihin valmistautuminen

> Linkki esitykseen

Uuden maakunnan valmisteluvaiheen maakuntastrategian luonnoksen esittely ja lähetekeskustelu 

> Linkki esitykseen

Maakunnan talousstrategian lähtökohtia

> Linkki esitykseen

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus 1 / 2018

> Linkki esitykseen

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus 2 / 2018

> Linkki esitykseen

Maakunnan luottamushenkilöhallinnon rakenteiden selvittäminen

>Linkki esitykseen

Uudenmaan maakuntauudistuksen ICT-suunnitteluvaiheen työryhmän loppuraportti

>Linkki esitykseen

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoituspäätös: Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi; myönteinen

> Linkki esitykseen

Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi -hankkeen perustaminen

> Linkki esitykseen

Uudenmaan liiton liittyminen Metropolis -järjestöön

Päätettiin siirtää myöhemmin käsiteltäväksi.
> Linkki esitykseen

KHO:n päätös asiakirjajulkisuutta koskevasta valituksesta/Open Knowledge Finland ry

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston kokouksen 5.12.2017 täytäntöönpano

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen: Kimmo Pirkkala Kimmo Kakon tilalle

> Linkki esitykseen

Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

Kokousaikataulu vuodelle 2018 tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
Paula Autioniemi, puh. 040 737 8050


 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi