rss Tiedotteet

26.2.2018

Maakuntahallituksen päätökset 26.2.2018

Nuija, kuva Kosti KeistinenUudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 26. helmikuuta ja antoi lausunnon Östersundomin yleiskaavaehdotuksesta. Hallitus hyväksyi myös vastineet Östersundomin maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin.

Lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Uudenmaan liitto mainitsee lausunnossaan, että Salmenkallion–Talosaaren maankäyttö olisi ollut suositeltavampaa ratkaista osana kaavakokonaisuutta, jotta vaikutukset Natura-alueiden luontoarvoihin olisi voitu arvioida. Kaavaehdotuksessa alue on jätetty erillisessä osayleiskaavassa ratkaistavaksi selvitysalueeksi.
> Linkki esitykseen

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin maakuntakaavaehdotus: vastineet muistutuksiin

Östersundomin maakuntakaavaehdotuksesta saatiin 12 muistutusta. Muistutusten antajille toimitetaan vastineet. Yhden muistutuksen pohjalta kaavakarttaan tehdään muutos, jolla laajennetaan maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöaluetta Vantaan Westerkullassa.
> Linkki esitykseen
> Linkki asian käsittelyhistoriaan

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus 3/2018

Maakuntahallitus päätti käsitellä uudistuksen strategisen johtoryhmän perustamista ylimääräisessä kokouksessaan 13. maaliskuuta.
> Linkki esitykseen

Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
> Linkki esitykseen

Maakuntahallituksen puheenjohtajavalinnat Outi Mäkelän eroanomuksen käsittelyn jälkeen
> Linkki esitykseen

Maakunnan talous- ja strategiaseminaarin järjestäminen maakuntavaltuustolle
> Linkki esitykseen

Maakuntahallituksen hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi sekä eräiden toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen: KL-Kuntahankintojen Kalusteet -puitejärjestelyyn liittyvät hankintapäätökset
> Linkki esitykseen

PASSAGE -hankkeen toimintasuunnitelma tiedoksi
> Linkki esitykseen


iEER-hankkeen toimintasuunnitelma tiedoksi

> Linkki esitykseen

Vaalien valmistelutoimikunnan jäsenen vaihtuminen: Juuso Aromaa Jorma Pikkaraisen tilalle

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Hankintapäätös: Uusimaa2019-hankkeen toimistokalusteet

> Linkki esitykseen


Kokousaikataulu tiedoksi

Maakuntahallituksen ylimääräinen kokous pidetään maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 13. maaliskuuta.
> Linkki esitykseen

 

 

Lisätietoja:

Paula Autioniemi, maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja, puh. 040 737 8050Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi